Overenskomster

Østarbejdere eringen trussel

Med jævne mellemrum dukker der historier op i pressen om risikoen for, at billig østeuropæisk arbejdskraft vil tage arbejdet fra danske håndværkere på f.eks. bygge- og anlægsområdet. Svaret er, at danske håndværkere ikke har noget at frygte.

Det tyske arbejdsmarked har givetvis mærket en effekt af øget østeuropæiske arbejdskraft i landet. Men sådan er det ikke her i landet. Forholdene i Danmark er nemlig markant anderledes, bl.a. fordi vi i Danmark har lavet et aftale- og regelsæt, der sikrer, at man kun får arbejds- og opholdstilladelse, hvis man overholder de løn- og arbejdsvilkår, der gælder på det danske arbejdsmarked. For det første er den danske fagbevægelse langt bedre rustet end den tyske til at skride ind over for østeuropæere, som de ikke mener følger reglerne. Det skyldes simpelthen, at det danske aftalesæt er afgørende anderledes end det tyske. I det danske aftalesæt er der nemlig mulighed for at iværksætte blokader eller sympatikonflikter, hvis løn- og arbejdsforhold ikke følger de danske. Danmark har ganske enkelt valgt en anden model end Tyskland. For det andet har regeringen nedsat en styregruppe, hvor repræsentanter for regeringen sammen med Socialdemokratiet, de radikale og SF følger situationen nøje. Altså en ekstra sikkerhed for, at der vil blive skredet ind, hvis det danske aftalesystem bliver truet. Det er der dog intet der tyder på. Udlændingestyrelsen har per 10. april 2005 givet 3250 personer opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark. Heraf er næsten to tredjedele omfattet af dansk overenskomst, mens 10 pct. er forskere eller specialister. Kun 818 tilladelser er givet til mennesker uden overenskomst, men deres løn- og ansættelsesforhold bliver gennemgået af de regionale arbejdsmarkedsråd. Så skulle vi ikke en gang for alle mane spøgelserne i jorden, og se objektivt på situationen. Vi danskere arbejder nemlig også i udlandet. I 2004 arbejdede 6216 danskere i op til 12 måneder i andre EU-lande eller i de såkaldte EØS-lande, mens andre 1317 danskere arbejdede i samme områder i over 12 måneder. Samtidig viser Velfærdskommissionens rapport "Fremtidens velfærd og globaliseringen" et endnu stærkere billede. Ifølge kommissionen udvandrer der årligt ca. 15.000 danskes statsborgere, som alle er ude af landet mere end et år. Ca. tre fjerdedele kommer dog tilbage til Danmark inden seks år.