Østbassin to er nu klar til uddybning

Skagen Havn kan byde på uddybet bassin til matjessæsonen

SKAGEN:Efter et halvt års tids indledende arbejder, som først og fremmest har bestået i at slå en ny spunsvæg, er man nu klar til at starte uddybningsarbejdet i Østbassin 2 i Skagen Havn. Arbejdet med den nye spunsvæg har været generet af blandt andet stormen først på året og af længere perioder med forholdsvis høj vandstand i havnen. Desuden har det taget ekstra tid, i forhold til den oprindelige tidsplan, at konstruktionen af kajerne ved basssinnet ikke var helt, som man ventede. Direktør Willy S. Hansen, Skagen Havn, venter, at man vil være helt færdig med uddybningsarbejdet til ni meters vanddybe i begyndelsen af juni i år. - I går var man klar til at begynde at fjerne det øverste 40 centimeter tykke lag slam på bunden af bassinnet. Det er det lag, der kan være forurenet, og slammet skal derfor transporteres til et depot ved Frederikshavn Havn. - Arbejdet med at fjerne slammet er beregnet til at vare to - tre uger, og derefter går man i gang med at fjerne sand fra bassinnet. Denne del tager tre - fire uger, så det bliver begyndelsen af juni, inden vi er helt færdige, siger Willy S. Hansen. Willy S. Hansen oplyser, at man begynder ved Fabrikskajen, hvor man er længst fremme med spunsarbejde og de arbejder, som hører til denne del af projektet. - Det betyder, at vi kan have en del af bassinnet uddybet til de helt store skibe, når matjessæsonen går i gang, og jeg regner bestemt med, at vi i samarbejde med de fabrikker, som modtager sildene, finder en fornuftig løsning, så alle kan få de store skibe, de ønsker, ind, siger Willy S. Hansen.