Lokalpolitik

Øster Hornum ind i byråd

60 mødte frem til borgermøde om byen politiske fremtid inden det kommende kommunalvalg.

De mange borgere mødte frem på byens skole for at høre hvad der skal til, for at Øster Hornum bliver repræsenteret i det kommende byråd og for at diskutere hvilke lokalpolitiske emner, der er særlig interessante for byen. Der var enighed i forsamlingen om, at sammenholdet i byen om fælles initiativer skal mobiliseres i forhold til valget, så borgerne stemmer på lokale kandidater. Mange på borgermødet gav udtryk for, at den manglende repræsentation udgør en trussel mod byens udvikling. De mange personlige stemmer ved valget i 2005 tilfaldt borgmester Anny Winther i stedet for lokale kandidater, og antallet var nok til en lokal kandidat. Opstillingsprocessen i de politiske partier er endnu ikke færdig, men ved borgermødet viste der sig tre mulige kandidater blandt deltagerne, som søger opstilling. Det er Jan Brøndum, Venstre, Per Vilsbøl, Radikale Venstre, og Thøger Elmelund Kristensen, Socialdemokraterne. På borgermødet blev der også drøftet behovet for attraktive byggegrunde i byen til både private og erhvervslivet.Den kollektive trafik skal også styrkes, og byfornyelse skal sanere de steder, hvor der er behov. Der skal etableres cykelstier mod Sørup og Guldbæk. En ny tilbygning til Hallen skal tilbyde nye aktivitetsmuligheder og koble Katbakkens muligheder med det etablerede idrætsliv. Der skal være gode aktiviteter for byens ældre. Gadekæret og byens øvrige natur skal vedligeholdes.