Øster Hornum skole beklager politisk udskydelse

Eva Nygaard,
formand for Øster Hornum skolebestyrelse
Øster Hornum skoles ældste elever kæmper for at beholde 7. klasse på skolen. Arkivfoto.
Skolevæsen 1. maj 2007 06:00

RENOVERING: Øster Hornum Skole fik allerede i 2002 bevilliget en sum penge til istandsættelse og udbygning af skolen i år 2007, men skolebestyrelsen har måttet konstatere, at prisudviklingen og det afsatte beløb til renovering er forblevet fastfrosset i 2003 niveau sådan byggeprojektet ikke kan realiseres inden for den afsatte ramme. Der mangler en lille million. En dråbe i havet i sammenligning med hvad der er brugt på andre skoler. Der blev i første omgang forsøgt en gennemgang af byggeriet med henblik på besparelser, hvor dette har været muligt, men de afsatte midler kunne stadigvæk ikke dække byggeomkostningerne. Derfor så skolebestyrelsen i Øster Hornum sig nødsaget til at søge Rebild kommune om en økonomisk håndsrækning. Og her er sagen så foreløbigt strandet, idet børne- og ungdomsudvalget på et møde 14. marts besluttede at afvente regnskabsafslutningen 06, før de foretager sig yderligere. Den beslutning er skolebestyrelsen i Øster Hornum selvsagt meget ked af. Og den bringer også en del undren. Så sent som i denne uge kom det nemlig frem, at for eksempel Bælum-Solbjerg Skole overskrider sit i forvejen meget dyrere byggeprojekt med et tilsvarende beløb, tilsyneladende uden at løbe ind i de samme forhindringer, som Øster Hornum skole er stødt på. Skolen har ventet på renoveringen længe og trængt til den endnu længere. Og det er svært ikke at føle sig hårdt ramt af omstændighederne, når Øster Hornum Skole nu oven i den lange ventetid, også må opleve at hele projektet tages op til ny drøftelser, fordi priser og krav til byggestandarder har forandret sig siden bevillingen blev givet. Vi har i Øster Hornum en dejlig skole. Vi har en klassekvotient på 23 og er en by i fremgang. Vi har mange dygtige og engagerede lærere, som hele tiden dygtiggør sig og ikke er bange for at give sig i kast med mange forskellige læringsmetoder til stor glæde for vores børn – endda læringsmetoder der i medierne fremstår som ny og revolutionerende. Fagene sløjd og billedkunst og musik har længe gennemført undervisningen under forhold, som lader en del tilbage at ønske. Det synes vi er rigtigt ærgerligt. Både børn og lærere har fortjent bedre. Der er også i høj grad behov for at styrke skolens naturfagslokaler. Det er kun positivt, at byrådet arbejder på at formulere ny visioner for fremtidens skole i Rebild ved blandt andet at bringe mulige klasseomlægninger på skolerne på bane, men det ville klæde politikerne først at få afsluttet de projekter de har sat i gang i de gamle kommuner, før de kaster sig over ny tiltag. (fork. af red.)

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...