Turisme

Øster Hurup pr. sms

Oplæg fra AAU-studerende banker liv i badebyens turistaktører.

Visionskataloget fra de studerende, som blev præsenteret i Multihuset Øster Hurup, har gievt startskuddet til et lokalt samarbejde om turismen. Foto: Claus Søndberg

Visionskataloget fra de studerende, som blev præsenteret i Multihuset Øster Hurup, har gievt startskuddet til et lokalt samarbejde om turismen. Foto: Claus Søndberg

Vi skal være bedre til at fortælle, hvad vi foretager os - og hvornår tingene sker. Tilmeld derfor alle besøgende i Øster Hurup en sms-service ved ankomsten, så de ugen igennem kan holde sig ajour med begivenhedernen. Dette nøglebudskab fra 30 turisme-studerende fra Aalborg Universitet, som onsdag i Øster Hurup Multihus præsenterede deres visioner for turismen i området, går rent ind hos de lokale turistaktører. Ikke bare blev der nikket anerkendende blandt gæsterne i Multihuset under selve prætentionen. På et møde aftenen derpå samlede 25 borgere fra foreningslivet og turisme straks tråden op og lovede hinanden at gøre noget håndfast ved sagen. Turistkontoret i Øster Hurup blev ved den lejlighed udnævnt som tovholder og det ankersted, hvor tingene koordineres og formidles. - SMS-servicen, som de studerende foreslog, vægter man meget højt. Den skal fortælle turisterne om koncerter, kræmmermarkeder, oksefest, sejlads fiskeri på haven, ture til Lille Vildmose Centret og de mange andre aktiviteter, der foregår i sommermånederne. - Og så er man enig om vigtigheden i, at denne at sms-service fungerer optimalt, så turisterne på deres eget sprog kun får sms'er i den afgrænsede periode, de befinder sig i Øster Hurup, pointerer Mariagerfjords turistdirektør Ejvind Lassen. Helt konkret har man allerede med Kattegat Camping aftalt, at den faste søndagsbriefing for nye campister nu udvides, så også vildmosecentret og en turistmedarbejder fra VisitMariagerfjord vil være til stede og informere ved samme lejlighed. Desuden vil turismens aktører søge at holde lidt tættere kontakt i et sæsonforløb fra forår over sommer til efterår - og mødes en gang om ugen eller hver 14. dag. - Vi forestiller os fyraftensmøder på turistkontoret, hvor vi vender aktuelle problemstillinger, justerer aktivitetskalenderen og lignende, forklarer Jan Andersen, havneformand og deltager i torsdagens aftensmøde. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, lørdag