Østerild står måske snart uden gymnastiktilbud

Allersidste udkald, hvis der fortsat skal være gymnastik i Østerild.

Efter den ekstraordinære generalforsamlign i HØSGU (oprindelig en forkortelse for Hunstrup-Østerild-Sennels Gymnasik- og Ungdomsforening, men det navn bruges i dag sjældent, red.) står det klart, at vokseninteressen i Østerildområdet for foreningens arbejde er meget lille. - Det betyder, at vi nu ikke længere er sikre på, om vi kan og vil udbyde gymnastikhold i Østerild. Lige nu er der ellers 60 børn, der går til gymnastik i Østerild. Men hvis ingen voksne derfra vil gå ind og tage medansvar, så må foreningen arbejde dér, hvor interessen er, sige formand Janni Korgaard Hansen, Sennels. Der deltog kun tre personer i den ekstraordinære generalforsamling, hvis formål var at få fyldt et par ledige pladser i bestyrelsen ud. Det skete ikke, men til gengæld kunne de tre tilstedeværende så vedtage de ændringsforslag, der lå til foreningens vedtægter om at fjerne kravet om geografisk tilknytning for bestyrelsesmedlemmer og om pligten til at udbyde gymnastikhold i Østerild. Med disse krav fjernet, er der nu mulighed for på den ordinære generalforsamling tirsdag 11. januar at besætte de ledige bestyrelsespladser med sennelsboer, forklarer Janni Korgaard Hansen. Adspurgt svarer formanden, at hun ikke mener, at der vil være andre udbydere af gymnastikhold i Østerild i fremtiden. Og HØSGU fortsætter da også gerne hermed, hvis der til januar møder nogle østerildfolk op og går ind i arbejdet. Det er - så at sige - aller-, allersidste chance.