Østerssæson er udskudt

KØBENHAVN:Østersfiskerne i Limfjorden må vente lidt endnu. Fiskeriet åbner alligevel ikke som forventet i morgen. Fiskeridirektoratet har besluttet at udskyde åbningen af fiskeriet i to uger til mandag 16. marts. Det sker, fordi det vurderes, at den aktuelle markedssituation for afsætning af østers ikke er gunstigt, oplyser direktoratet. Beslutningen er truffet efter høring i Udvalget for Erhvervsfiskeri, der repræsenterer myndighederne fiskerierhvervet og fagbevægelsen. En tilsvarende udskydelse skete sidste år. Den samlede kvote for østers i Limfjorden i sidste halvår af 2008 og første halvår af 2009 i alt 1500 tons, heraf 500 tons i foråret, og kan kun fanges af fartøjer med licens.