Østervrå klarer sig igen fint efter katastrofen

Sæby Kommunes næststørste by udvikler sig fortsat efter lukningen af byens største virksomhed

ØSTERVRÅ:Optimismen er vendt tilbage i Østervrå efter den katastrofe, det var, da byens største virksomhed, glasfabrikken Pilkington, måtte lukke. - Byen udvikler sig fortsat, konstaterede formanden for Østervrå Borgerforening, Erling Christensen, i sin beretning på generalforsamlingen. - Nye virksomheder, nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri satte sit præg på Østervrås bybillede i 2003, fastslog han. Formanden glædede sig over, at foreningen sidste år kunne byde velkommen til en ny og stor arbejdsplads, da entreprenør Sv. Aage Christiansen overtog det store virksomhedskompleks, der husede den lukkede glasfabrik Pilkington. Høj aktivitet Samtidig kunne han oplyse, at der også hos byens øvrige erhvervsdrivende har været et højt aktivitetsniveau. Håndværkerne har været travlt beskæftiget med både nybyggeri og renovering af eksisterende byggerier. Butikker er blevet udvidet eller ombygget, og et enkelt sted er der sket generationsskifte. Flere nye boliger er blevet opført, bl.a. et helt nyt andelsboligområde med 12 boliger. Bestyrelsen har arbejdet med ønsker fra borgere om at få Møllegade lukket for trafik - og et ønske om at få cykelstien ved Hjørringvej nordvest for Østervrå ført videre. Formanden kunne i sin beretning videre oplyse, at foreningen har været engageret i en række arrangementer og aktiviteter i det forløbne år. I løbet af året har der været arbejdet med forskellige nye tiltag. Et klatre- og legetårn er blevet opsat i byens anlæg. Tårnet er finansieret af penge fra Spar Nord Fonden, og institutionen Vesterskov har fremstillet det nye flotte legeredskab. Borgerforeningen er også fast besluttet på at få gjort noget ved de arealer, der grænser op til rundkørslen på Brønderslevvej. Ligeledes er der planer om renovering af området ved den gamle containerplads langs Brønderslevvej.