EMNER

Østervrås fremtid kommer til debat på møde

ØSTERVRÅ:Østervrås fremtid kommer til debat på den kommende generalforsamling i Østervrå Borgerforening . En borgerforening fungerer i vid udstrækning som en bys samlingspunkt på tværs af meninger og holdninger. Den er et vigtigt talerør i forhold til kommunen, andre offentlige myndigheder, fonde m.fl., der helt naturligt lægger stor vægt på foreningens betydning og indflydelse i lokalsamfund. Det vil sikkert også være sandsynligt, at borgerforeningen fremover vil få en langt større betydning, med udsigt til den nye kommunalstruktur, hvor der er behov for så mange talerør som muligt. Det bliver blot et af emnerne som foreningens bestyrelse håber rigtig mange borgere har lyst til at møde op og få en god diskussion om. Samme aften vil bestyrelsen også fremlægge to spændende projekter, der skal genskabe og forbedre to af byens centrale naturområder - byens anlæg og området ved naturlegepladsen og Skovsøen. Projektet vedrørende byens anlæg er godkendt og de ansøgte midler fra Leader+ og Sæby Kommune er bevilget. I aftenen løb fremlægges projektet, som skal genskabe byens anlæg, så det igen fremstår som en skøn oase midt i byen. Desuden vil bestyrelsen fortælle om planer og ideer for området ved Skovsøen, et større projekt med flere delprojekter. ÅB/kjær