Østhimmerlands Kunstforening Kilden fylder otte år

TERNDRUP:Når Østhimmerlands Kunstforening Kilden i morgen af holder generalforsamling i Møllegården i Terndrup, så bliver det i selskab med kunstneren Marianne Uhrenholts glasrelieffer, hvor der også kan forefindes keramik. Som ved de syv foregående generalforsamlinger, agter foreningen at overholde, hvad mødeindkalder Teddy Teirup kalder de ”kedsommelige vedtægstmæssige forskrifter”, men de bliver med samme vedholdenhed garneret med bortlodning af kunstværker og ”en lille én til munden”. Der vil, bebuder Teddy Teirup, blive afholdt valg til bestyrelsen, han afslører, at ”nogle går, andre bliver og resten er på valg” og at ”én enkelt, højtkvalificeret, sidder på spring. Han oplyser om kunstneren, at hun har ”stærke rødder i det østhimmerlandske”, men hun selv, Marianne Uhrenholt, hvad oprindelse angår, nøjes med at fortælle, at hun er født i 1967, opvokset i Guldbæk og bosiddende i Aalborg. De, Teddy Teirup og Marianne Uhrenholt, er enige om at fortælle, at hun, hvad angår glas, er uddannet af hollandske Frank van den Ham, men da kunstneren bebuder, at de relieffer, hun udstiller på Møllegården også kan rumme raku-brændt keramik, er det måske på sin plads at tilføje, at hun, hvad dét angår, deslige har uddannet sig hos keramiker Lise Seier. Selv underviser Marianne Uhrenholt på kulturcentret i Ferslev.