Lokalpolitik

Østjysk byregion fra Aalborg til Kolding

Nord- og Midtjylland har fælles interesse i at sikre udvikling nord for Århus

Forbedring af togforbindelserne i Nordjylland er et vigtigt element i diskussionen om de fremtidige trafikinvesteringer. Arkivfoto: Lars Pauli

Forbedring af togforbindelserne i Nordjylland er et vigtigt element i diskussionen om de fremtidige trafikinvesteringer. Arkivfoto: Lars Pauli

NORDJYLLAND:De nordjyske borgmestre og regionspolitikere vil søge at give Nordjylland ¿ især Aalborg ¿ del i den kraftige udvikling, som staten lægger op til i Østjylland. Konkret ønsker de nordjyske politikere, at der i den udviklingsplan for regionen, som regionsrådet er på vej til at vedtage, bliver indføjet, at det østjyske bybånd skal omfatte Aalborg, så hele strækningen fra Kolding til Aalborg betragtes som en sammenhængende byregion. I den rapport som regeringens infrastrukturkommission er kommet med, anbefales, at staten laver en samlet plan for udviklingen af infrastrukturen i det, der betegnes som byregion Østjylland. Kommissionen mener, at planen skal understøtte udviklingen hen mod en sammenhængende byregion i Østjylland. ¿ Vi ser, hvordan både bolig- og erhvervsbyggeriet ligger meget koncentreret på strækningen fra Aalborg til Kolding. En del af Himmerland er blevet en del af det bymiljø. En del mennesker kører f.eks. hver dag fra Himmerland på arbejde f.eks. i Randers eller Viborg. Aalborg er et center i sig selv, og man kan sige, at hvad der er godt for Aalborg er også godt for Nordjylland. Det omvendte gælder i øvrigt også. Samtidig vil vi gerne signalere, at Nordjylland ikke er en blindtarm, men en fuldgyldig del af et vækstområde, siger Henrik Ringbæk Madsen (S), der er formand for det udvalg, som regionen har haft til at arbejde med en regional udviklingsplan for Nordjylland. Betydning for trafiknettet Han mener at det, at Aalborg bliver en del af bybåndet, kan få stor betydning for udviklingen af trafiknettet. Henrik Ringbæk Madsen peger på, at der f.eks. ofte kun bliver talt om højhastighedstog til Århus, men her kan det komme på tale at føre togene videre til Aalborg. Ligeledes er der behov for en udbygning af banen mellem Århus og Aalborg både med spor og ny signaler. Regionsrådsformand Ulla Astman (S) siger, at tanken om at gøre Aalborg til en del at det østjyske bybånd kommer fra Region Midtjylland, som Nordjylland søger at få et samarbejde med i diskussionen om udbygning af trafiknettet. ¿ Idéen vil gavne både Nordjylland og Midtjylland, mener Ulla Astman. Aalborg er et kraftcenter, og tanken om at gøre Aalborg til en del af østjyske bybånd kan være med til at sikre, at der sker noget også nord for Århus, og at udviklingen ikke bliver koncentreret omkring København, siger regionsrådsmedlem Ole B. Sørensen (V), der er næstformand i det regionsudvalg, der har arbejdet med den regionale udviklingsplan. I den rapport som regeringens infrastrukturkommission kom med for nogle måneder siden, er det meget begrænset, hvad der står konkret om Nordjylland. Spørgsmålet om en tredje Limfjordsforbindelse er nævnt nogle få gange. Østjylland har derimod fået en særskilt behandling. Kommissionen taler om en byregion fra Kolding til Randers, der kræver en helhedsplanlægning. Der er lagt op til, at den plan skal omfatte vejtrafik, kollektiv trafik og godstransport med skib. Blandt forslagene fra infrastrukturkommissionen er en udbygning af motorvejskapaciteten omkring Vejle Fjordbroen, et forbedret samspil mellem individuel og kollektiv transport, hyppigere tog mellem Odense og Århus, en analyse af virkningen af en udvidelse af kapaciteten ved Lillebælt og en vurdering af behovet for en ny motorvej ned gennem Midtjylland.