Naturvidenskab

Østkystens havne under vand

Body Bike oversvømmet, men de fleste andre havnevirksomheder slap med skrækken

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

KS Maskinservice havde sikret porte og døre med sandsække og plasticduge.Foto: Carl Th. Poulsen

FREDERIKSHAVN:Vandet skyllede ind over kajerne i havnene i Frederikshavn, Skagen og Strandby fredag middag. - Jeg kan ikke mindes at have oplevet noget lignende, siger havneassistent Birger Pedersen, der har arbejdet på havnen gennem mange år. Da vandstanden kulminerede over middag, var den mere end 120 cm over normal. På virksomheden Body Bike, der producerer motionscykler i en af Ørskovs Stålskibsværfts gamle bygninger, stod vandet centimeterhøjt. - Vi fortsatte produktionen hele formiddagen, men ved middagstid steg vandstanden, og der kom vand ind. Det skete meget pludseligt, fortæller produktionsdirektør Torben Johansen. - Vi havde fået varsel fra havnen og var i kontakt med DMI, så vi var forberedte og havde stillet cyklerne op på paller . Thorø Skadeservice og kloakfirmaet Stæten satte pumpeudstyr og tørreanlæg ind for at få vandet væk og forebygge fugtskader. - Det værste er den fugtige saltvandsluft, siger Torben Johansen. Cyklerne har ikke taget skade. - Omfanget af skaderne i øvrigt er det for tidligt at udtale sig om endnu, siger han. Der forestår både rengøring og klargøring, før produktionen kan genoptages. Men det sker alligevel allerede mandag morgen. - Vi bliver ved med at arbejde i weekenden, så længe det er nødvendigt. På nabovirksomheden KS Maskinservice blev porte og døre allerede om morgenen blokeret med sandsække og plastic, efter Havnevagten havde varslet risiko for oversvømmelse. Danmarks Meteorologiske Institut vurderede på det tidspunkt, at vandstanden kunne blive 1,50 meter over normal. Vandet nåede kun ind i et hjørne af KS Maskinservices produktionshal, men et udlejet lager i samme bygning blev vandskadet. Kim Sørensen, indehaver af KS Maskinservice, forklarer, at vandet kom op gennem kanaler i gulvet med forbindelse til regnvandsafløb. Afløbene blev fyldt med havvand, der blev presset op fra havnebassinet. I Skagen var kajanlæg i østhavnen oversvømmet ved middagstid fredag, da vandstanden kulminerede her med 115-120 meter over normalt vandstand. Havnedirektør Willy B. Hansen har ikke kendskab til oversvømmelsesskader. - Vi slap med forskrækkelsen, for heldigvis blæste det ikke meget. Mest udsat var fiskefabrikken Engelsviken længst ude på østhavnen. - Vores parkeringsplads blev oversvømmet, men vi fik ikke vand indenfor, siger økonomi- og administrationschef Lene Nielsen. I Strandby skyllede vandet også over kajkanten og nåede op til auktionshallen, fortæller fiskeriforeningsformand Sv. Erik Andersen, men han er ikke bekendt med vandskader. I Sæby nåede vandstanden 130 centimeter over normal, men kun bådebroer blev overskyllet. - Der kan være sket skader på de elektriske installationer på broerne, men de burde nu kunne tåle saltvandet, siger havnefoged Birger Isaksen. I Bangsbostrand skyllede bølgerne en overgang ind over dæmninger anlagt mellem kysten og haverne ved de yderste huse. Men vandet nåede ikke husene, sådan som det skete ved en voldsom oversvømmelse i 80’erne.