Egholm

Østløsning er billigst

En østlig linjeføring (i form af et ekstra tunnelrør) vil koste 1,5 mia. kr. En vestlig linjeføring koster 1,9-3,6 mia. kr., afhængigt af linjeføring og vejtype. Billigst er en landevej via Egholm. Dyrest er en motorvej via Lindholm. Oveni disse beløb kan komme nødvendige lokale trafikanlæg. Mest valuta for pengene, målt i sparet køretid, fald i uheld, forbedring af miljø m.m., giver en vestlig landevejsløsning. Her er forrentniningen opgjort til ca. 6,5 pct. Dårligst forrentning - 0,6 pct. - giver en østløsning.