Naturkatastrofer

Østre Anlægs grimme ansigt

Pumpearbejdet ved Musikkens Hus sænker vandstanden i Østre Anlæg, og affaldet kommer til syne.

Søen i Østre Anlæg rummer andet end ænder og fisk. For eksempel gamle cykelhjul, murbrokker og knækkede grene. Vandstanden i søen er faldet markant, cirka en halv meter under det normale niveau, og affaldet ses nu tydeligt hele vejen rundt langs brinken. Forklaringen på den lave vandstand er, at der pumpes store mængder grundvand væk fra byggepladsen til Musikkens Hus, og det forplanter sig til det omkringliggende område, hvor vandstanden falder. Det affald, som pludselig åbenbarer sig, er ikke noget kønt syn og vil blive fjernet, lyder meldingen fra parkforvaltningen.