Lokalpolitik

Østre Havn - det er en fadæse

Søndag havde ansvarshavende chefredaktør Per Lyngby et indlæg i NORDJYSKE vedr. NORDJYSKEs journalisters omtale af sagen om kommunens (Henning G. Jensens) salg af Østre Havn til A. Enggaard A/S.

Som læser, abonnent og som politisk erfaren og bevidst må jeg takke Per Lyngby for indlægget. Jeg føler mig som borger godt oplyst om sagen og mener også, at rettelsen af jeres fejl kom til at stå som et knæfald for A. Enggaard A/S. Det er god etik, at NORDJYSKE står frem og undskylder fejlen. Tak for det. Jeg ser med glæde frem til, at I forsætter med at analysere den sag og orientere os borgere om den. I demokratiets hellige navn er det yderst vigtigt. Der er foregået så meget i de sidste år i både gamle Hals Kommune og i Aalborg Kommune både under et venstreflertal og et socialdemokratisk flertal, at det er godt, der bliver sat spot på det, der foregår. Det er nødvendigt. Tre dygtige journalister, det er betryggende. For mange år siden var jeg som medlem af naturfredningsforeningen med til at indsamle 800 underskrifter for at hindre en forhøjelse til kvote 7 (syv meter over havoverfladen) ude på det dejlige engareal nedenfor Vester Hassing. Vi fik det forhindret ved en ihærdig indsats fra mange sider. Der var jeg til mange møder med Aalborg Havn inklusive direktøren for havnevæsenet. Det, der gik forud, nemlig opkøbet af de 90 hektar jord, der skulle bruges, foregik på en måde, som jeg mener er uacceptabel. Havnevæsenet gik fra dør til dør for at overbevise lodsejerne om, at de skulle sælge, og at det slam, der skulle ligge der i fem meters højde på al den jord, ikke var så farligt. At de grøfter, der løb gennem området, ikke ville forårsage nogle oversvømmelser af de jorder, de havde tilbage efter salg. Spulefeltet hedder det. Og for mig er det en gyser. Jeg ved godt, at de ikke måtte klappe mere af den tungmetalholdige slam ude i sejlrenden udfor Hals, hvor også udløbsrøret fra Hals renseanlæg også blev etableret. Men at pumpe det ud på de mange hektar jord på dette så skønne sted med en righoldig natur, synes jeg er en forbrydelse. Alternativet - ja det er jo et problem, som jeg ikke dengang havde en løsning på. En landmand - daværende medlem af Hals Byråd - dyrkede efterfølgende korn på det spulefelt. Men det fik vi i naturfredningsforeningen stoppet. Der er syv gange det lovlige indhold af tungmetaller i den jord. Og det har en nedbrydningstid på ca. 100 år. Gad vist hvor meget der siver ud til fjorden derfra i disse våde tider? Vi hører jo ikke om det mere. Salget af Hals Havn til Hals Kommune, det gik også til i ”skjul” for ca. 10 år siden. Men prisen på fem millioner kroner var vel rimeligt? Nu skal Aalborg så spinde guld på den havn igen, dog i udlicitering, men retten til at forkaste - bob. Ja og på Østre Havn og ikke i udbud! Borgmester Henning G. skal have den havnekasket af, han er inhabil i den sag, det er pinligt!