Aalborg

østre havn

[ A. Enggaard har købt det 75.000 kvadratmeter store areal af Aalborg Havn. [ I dag ligger der fortrinsvis foderstoffabrikker på arealet, men Peder P. Hedegaard og DLG flytter fra området. [ Der skal primært være boliger på havnearealet, når fabrikker lukker. [ I foråret tages der hul på en offentlig debat om området. Aalborg Kommune forventer at præsentere et debatoplæg i marts. [ Aalborg Kommune og A. Enggaard indbyder fem firmaer til en arkitektkonkurrence. Deres ideer drøftes i forbindelse med den offentlige debat. [ Aalborg Kommune skal vedtage en ny lokalplan for området og kan dermed få stor indflydelse på, hvad der kan bygges på arealet.