Østre Skole får ikke flere timer

THISTED:Østre Skole i Thisted får ikke flere støttetimer tildelt i dette skoleår. Hverken til juniorklubben eller til at hjælpe børn, der har det særlig vanskeligt på grund af en svær hjemlig baggrund. Det er konklusionen, efter at børne-, familie- og kulturudvalget under Thisted Byråd tirsdag har taget forvaltningens redegørelse til efterretning. Som det fremgik af en artikel i Thisted Dagblad i sidste uge, er Østre Skole blevet tilgodeset i forbindelse med den almindelige fordeling af støttetimer, ligesom der ikke er midler tilovers i den centrale sfo-støttepulje til at støtte juniorklubben på Østre Skole. Spørgsmålet om ressourcer på Østre Skole blev rejst af skoleinspektør Bjarne Schultz for over et år siden - som et led i en beskrivelse af personalets pressede arbejdssituationer på skolen. I mellemtiden er der sat andre initiativer i gang for at bedre det psykiske arbejdsmiljø på skolen - blandt andet efteruddannelse, supervision og kvalitativ udvikling af teamsamarbejdet. lærke