Østsidehallen skifter formand

Østsidehallen i Ø. Brønderslev skal have ny formand. På årsmødet stoppede Henning Kristensen.

- Regnskabet viser et ganske fornuftigt resultat, opnået som følge af en stabil omsætning og et rimeligt omkostningsniveau, udtaler Anders Bentsen fra bestyrelsen. - Årets overskud blev på i alt 209.000 kroner, og der er blevet afdraget 207.300 kroner på borgerlånet, som der er syv års afdrag tilbage på. Endvidere blev der gjort rede for diverse vedligeholdelser, såsom en større renovering af parkeringspladsen ved Østsidehallen. Resultatet er blevet ganske tilfredsstillende. I hallen er der investeret i og opsat et nyt ur til tidtagning. Ove Dam er valgt til bestyrelsen efter Henning Kristensen. - Henning Kristensen har været med i Østsidehallens bestyrelse, siden den blev dannet for over tyve år siden, og han har været formand herfor siden 5. marts 1997. Det har været Henning Kristensens mærkesag, at hallen altid har skullet kunne klare sine økonomiske forpligtelser overfor borgerne med hensyn til tilbagebetaling af lån ydet til hallen ligesom til andre samarbejdspartnere. ksc