Lokalpolitik

"Østvendsyssel kommune"

Jeg har boet i Frederikshavn i 15 år, og har glædet mig over den udvikling, der, trods store erhvervsmæssige øretæver til byen, har vist sig både på det erhvervsmæssige og det kulturelle område. Før den tid har jeg boet ca. 25 gode år i Sæby. Derfor er den kommune og dens trivsel stadig vigtig for mig. På den baggrund håber jeg, at Sæby kommunes borgere 2. nov. stemmer for en fusion mod nord. Det er fremtidige muligheder og realiteter, der skal sikres bedst muligt. Sæby, Frederikshavn og Skagen har mange fælles interesser at varetage. For det første har de en betydelig turisme at samarbejde om, og som bedst udvikles i en fælles kommunal struktur. Hvordan ligger det med det turistmæssige fællesskab med Dronninglund og Brønderslev? For det andet har de tre områder hver især et aktivt erhvervsliv, der helt sikkert vil have fordel af et samarbejde inden for en fælles kommune. Kan samme fordele opnås i et samarbejde med de to landkommuner Dronninglund og Brønderslev? I den forbindelse har arbejdskraftens bevægelighed også betydning - især i en fremtidig udvikling. Er det i øst-vestlig retning, eller er det langs østkysten, de naturlige pendlerruter ligger? For det tredje er der et opland til især Sæby og Frederikshavn, som begge kommuner har erfaring for at tilgodese m.h.t. infrastruktur og service, og som et samarbejde vil kunne udbygge yderligere. Kan Dronninglund og Brønderslev (langt mod vest) være naturlige samarbejdspartnere på det område? For det fjerde vil det såre mig en smule, hvis den gamle købstadskommune Sæby skulle skifte navn til f.eks. Frederikshavn kommune. Derfor kunne den nye storkommune passende kalde sig "Østvendsyssel kommun". For det femte er der den mulighed for Sæby, at de vælger at stå alene - eller vente og se. At stå alene kan blive svært for en mindre kommune. Ved at vente og se, har Sæby sat sig uden for indflydelse i det pionerarbejde, der skal udføres i den kommende storkommune. Endelig vil jeg med Niels Hausgaard sige: "Om vi er stolte af at være vendelboere? Nej, jeg vil nærmere sige, at vi er taknemlige". Jeg vil tilføje: "- især når vi bor i Østvendsyssel kommune".