Lokalpolitik

Østvendsyssel ønsker power

Erhvervsfolk fik politikerne i tale

FREDERIKSHAVN:Erhvervsfolk og også en del politikere var klare i mælet på mandagens konference i Frederikshavn om den fremtidige kommunestruktur i Østvendsyssel. Der skal volumen på, og med Skagen, Frederikshavn og Sæby som den naturlige enhed, men også gerne tilføjet Dronninglund og Brønderslev, lød hovedsynspunktet. - Med fem sammen, er vi 100.000 og dermed en dynamisk spiller på banen, og løsningen kunne måske være, at lægge rådhuset i Sæby, erklærede entreprenør Karl Erik Slynge, Frederikshavn. Fodnoten fra Sæby Forud var gået drøftelser i en række grupper, og hvor Slynge måtte erkende, at fodnote-politikken i hans gruppe, stod der byrådsmedlem Brian Pedersen (S), Sæby på. - Når kapitalen spiller, og beslutter sig for at flytte et slagteri, er den ligeglad med om det sker fra Sæby eller fra tre sammenlagte kommuner, mente Brian Pedersen med tanke på Sæbys største arbejdsplads, Danish Crown. Det fik informationschef i Landbrugets Samfundskontakt, Anne-Marie Glistrup op af stolen og tale om nærhed til leverandørerne og forsyningssikkerhed som det væsentlige aspect i den slags beslutninger. Dronninglunds borgmester, Mikael Klitgaard (V), takkede for de tilbud om ægteskab, som konferencen og dens gruppearbejde havde ført med sig, men fandt at Frederikshavn ud fra det erhvervsmæssige synspunkt var for lille at samarbejde med. Han opfordrede på det punkt til et fælleskommunalt vendsysselsk samarbejde. Skagen er sagen Byrådsmedlem i Dronninglund, Runa Christensen (V), talte mod sin borgmester med en opfordring til Frederikshavnom at henvende sig direkte til Brønderslev. - De to byer er i forvejen forbundet med amtsveje og busser. Og så synes jeg i øvrigt, at vi skal kalde fem-kommunen for Skagen, for det navn er kendt verden rundt, påpegede Runa Christensen. Frederikshavns borgmester Erik Sørensen (S), mente ikke, at et kommunalt erhvervssamarbejde er nok. - Det mangler dynamik fordi ingen har ansvaret, sagde Erik Sørensen og talte lige som Skagens borgmester Hans Rex Christensen (V) for den store volumen og med klar appel til Sæby om at komme med. Gode råd Gode råd fra tidligere indenrigsminister, formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Kommune, Thorkild Simonsen (S) holdt fra start til slut sammen med kommunikationsvirksomheden Tankegang hånd i hanke med konferencen, der var blevet til på initiativ af erhvervsfolk i fire østkommuner. Thorkild Simonsen øste af sin store erfaring fra forrige store kommunesammenlægning, hvor ingen ville være med Aarhus Kommune, men hvor det endte med at 21 kommuner med fra under 500 til 110.000 indbyggere kom sammen. Han ridsede de mange opgaver og problemstillinger op, som fremtidens sammenlagte kommuner kommer til at stå med samtidig med at amterne forsvinder. At Thorkild Simonsen selv går ind for store enheder. og at alle kommuner burde være på mindst mellem 40.000 og 50.000, lagde han ikke skjul på og forudså store problemer for små enheder. Beslut jer nu - Kommuner under 20.000 indbyggere, der vil kalde sig selvstændige, bliver lige netop ikke selvstændige. De skal lave samarbejdsaftaler med andre og så er det samarbejdsudvalgene, der tager over, sagde Thorkild Simonsen, og opfordrede meget til, at se bort fra kattelem og mulige samarbejder og tage beslutningerne nu. Frederikshavn og Skagen er allerede enige om at gifte sig, Sæby har folkeafstemning tirsdag 2. november om selvstændighed, nord- eller syd-forlovelse, mens Dronninglund har forlovet sig til anden side, med Brønderslev.