Redningsvæsen

Øvelse blev brændt af

SINDAL:År 2002 bød på 73 alarmer for Falck i Sindal, og at det er en smule mere end normalen, kom blandt andet til udtryk ved, at brandmændene havde store problemer med at holde en øvelse på Sindal Skole. De blev således helt eller delvist brændt af i to omgange i 2002, fordi alarmen gik til udrykning med rigtige brande. Træningsøvelsen i juni måtte afblæses fuldstændig på grund af et stort affaldsbål på Dalgårdsvej, mens man i september blev afbrudt af en alarm godt halvvejs inde i øvelsen. Dog blev en øvelse på Tårsvej i Lendum gennemført, da Redningsrådet var på besøg, og der var ros for indsatsen, da øvelsen skulle evalueres. Det fremgik blandt andet af det indlæg, som brandstationsleder John Bilde holdt, da Falck i Sindal forleden holdt nytårsparole, hvor der også var deltagelse fra borgmester Søren Risager og beredskabschef Per Raunstrup. Krisehjælp År 2002 var ikke mange minutter gammelt, da man blev kaldt ud for at assistere i slukningsarbejdet på Muldbjergskolen i Hjørring. - Samarbejdet på dette store brandsted foregik upåklageligt. Selv om der skete store skader, var vi en del, der synes, det var en flot ildebrand, lød det blandt andet fra John Bilde, der også kunne fortælle, at man deltog ved en stor færdselsulykke ved Hørmested: - Der var fire dræbte i ulykken, og vores egen krisehjælp beviste sin berettigelse ved den lejlighed, idet en af korpsets ansatte fik behandling efterfølgende. To nye I det nye år vil man i øvrigt forsøge at få et par nye branmænd ansat på stationen, idet man må være 18, men kun er 16 i øjeblikket. Det skal blandt andet ske ved henvendelse til virksomheder i lokalområdet.