Øvelser modterrorangreb

Undersøgelser viser at 58 procent af befolkning frygter et terrorangreb. Det vil være naivt at tro, at en terrorhandling ikke kan finde sted i Danmark siger PET chef Hans Jørgen Bonnichsen.

- Sandheden er, at disse vrede mænd, man har hørt om i England og andre steder i Europa, også findes her. Terrorrisikoen herhjemme især kommer fra 5-600 unge muslimske mænd, der tilsyneladende lever normale liv og ikke hører til dem, der råber mest op i den offentlige debat. Ifølge Hans Jørgen Bonnichsen, så er de farligste er dem, der ikke gør meget væsen af sig, og som befinder sig i en radikaliseringsfase, konstaterer han og opfordrer andre til at stå frem med mistanker om terrorplaner. Det bedste kontraterror-beredskab er en befolkning, der er fornuftigt opmærksomme, og vi er blandt andet kendt for at kunne holde på en hemmelighed. Naser Khader siger, at mange unge muslimer i Danmark bliver påvirket af arabiske tv-kanaler som f.eks. Hizbollahs satellit-kanal: - Billeder af amerikanske og israelske soldater, der dræber eller sårer arabiske børn, vises igen og igen i slowmotion underlagt sørgemusik, og det skaber stærke følelser. Ikke kun had, men også kærlighed til sin familie og religion, og følelserne af afmagt og trangen til at gøre noget kan få ulykkelige udtryk. Jeg spørger derfor? Hvornår har politiet, militæret og redningsmandskaber sidst afholdt en større øvelse, således at de er forberedte på et evt. terrorangreb. Har politiet, militæret og redningsmandskabet fået radioudstyr, således at de kan kommunikere sammen. Og hvad med sygehusene er de forberedt til et evt. angreb, hvor de vil skulle modtage mange sårede og døde. Jeg tror det næppe. De har måske nok lavet nogle planer, som de skal gå efter, men hvis man ikke har holdt nogen større øvelser, hvor alle grupper er blevet involveret, så ved man ikke om det duer, og man er altså nødt til at afholder øvelser regelmæssigt, så man ved, at folkene kan deres opgave til fuldkommenhed og for at afprøve materiellet, således at man ved, det er i orden. Ligeså forud for optagelse i Hjemmeværnet eller forsvaret, bør ansøgere med muslimsk baggrund gennemgå et ekstra sikkerhedstjek, hvor blandt andet deres viden om dansk demokrati og deres hensigter med at gøre tjeneste efterprøves nøje. Dette vil samtidig være til gavn for de mange muslimer, som udelukkende har reelle hensigter. Kontrollen vil dæmpe mistroen og øge trygheden. Jeg indrømmer gerne at en sådanne "sindelagskontrol" lyder grimt, men set i lyset af de senere års terror og senest i London, nytter det ikke at vi er naive og blåøjede og bagefter risikerer at stå med håret i postkassen. Men jeg er bange for at vi er så "blåøjede" herhjemme, at vi første vågner op, når katastrofen er sket, fordi vi indtil nu har været forskånet for terrorangreb som i nogle af de øvrige europæiske lande. Jeg så hellere at vi er på forkant med udviklingen, frem for at der skal lig på bordet, førend vi reagerer.