Lokalpolitik

Offentlig debat om Nordkraft- område

Debatfolder ud i 1000 eksemplarer

AALBORG:Otte uger får offentligheden til at komme med forslag til, hvad de gamle Nordkrafthaller mellem Østerbro og Nyhavnsgade skal bruges til. Magistraten har besluttet at bevare de to ældste haller mod Kjellerupsgade samt at en del af den tredje og største hal kan bevares, hvis det kan ske på en harmonisk måde. Men det skal primært ske for private midler. Kommunen har ikke penge til at lave store projekter i hallerne. - Der er primært for private midler, der her skal finansieres, understreger borgmester Henning G. Jensen. TK Development har af Elsam fået til opgave at udarbejde et projekt med henblik på bevaring og ombygning til nye formål. Der er allerede kommet en række ideer til, hvad der kunne laves på området og de er præsenteret i en debatfolder, der skal danne grundlag for den offentlige høring. Spørgsmålet er blandt andet hvordan hallerne udnyttes, så de arkitektoniske og kulturhistoriske træk sikres for fremtiden. Det vil foreksempel kunne ske ved at lade turbinehallen indgå til blandt andet idrætsaktiviteter, som det er nævnt i debatoplægget. Efter debatten skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området mellem Nyhanvsgade og Østerbro.