Velgørenhed

Offentlig indsamling dømt ulovlig

Mand lod børn sælge postkort og plakater uden politiets tilladelse

AALBORG:Kravet lød på en bøde på 100.000 kroner, men helt så galt går det ikke for en mand, der er dømt for at stå bag en offentlig indsamling i strid med reglerne. Retten i Aalborg har dømt manden skyldig, men bøden er helt nede i 5.000 kroner - altså væsentlig under kravet fra anklagemyndigheden. Sagen går tilbage til i fjor, da børn gik rundt i Aalborgs gader og solgte postkort og plakater for foreningen Børns Ligeret. En organisation der angiveligt støtter fædre i fadderskabssager. Postkortene og plakaterne kostede 20 kroner stykket. Indsamlingen blev anmeldt til politiet, fordi en tilladelse til offentlige indsamlinger blandt andet kræver, at den anmeldes til politiet, inden den sættes i værk. Desuden siger loven, at en indsamling kun kan gennemføres af en institution, en forening eller en komite bestående af mindst 3 personer. Et andet krav er, at der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter. Regnskabet skal revideres af en revisor, og i regnskabet skal såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret. Manden bag indsamlingen forsvarede sig med, at der efter hans opfattelse ikke var tale om en indsamling i lovens forstand, idet folk fik en modydelse i form af postkort og plakater, og desuden var pengene brugt til foreningens formål. Anklagemyndigheden har dog medhold i, at reglerne ikke var overholdt, men bødekravet var skudt noget over mål. Kravet om 100.000 i bøde var udregnet efter indtjeningen - cirka 150.000 kroner - men på forhånd var der usikkerhed om niveauet. Der findes simpelt hen ikke andre lignende sager, som juristerne kan dykke ned i og sammenligne med, oplyser politifuldmægtig Thomas Klyver fra Aalborg Politi.