Aalborg

Offentlig leverandør

] Servicecentret i Ældre- og Handicapforvaltningen leverer praktisk bistand til ca. 5000 brugere, der er visiteret til denne ydelse fra et af forvaltningens fem lokalområder. ] Det drejer sig om 66 pct. af alle visiterede til praktisk bistand. ] Bistandsplejen i lokalområderne leverer desuden praktisk bistand til ca. 1500 brugere (ca. 22 pct. af alle visiterede).