EMNER

Offentlig vej bliver privat

{ AALBORG: En del af Gultentorpvej syd for Visse bliver nu nedklassificeret til en privat fællesvej, det har byrådet vedtaget. En af de berørte lodsejere Kjeld Dissing har i fem år klaget over vejens tilstand, men nu bliver det altså en privat. Kommunen skal dog istandsætte vejen inden overdragelsen.