Skolevæsen

Offentlige skoler skal have offentlig støtte

Hjørring Kommune mangler penge til drift og vedligeholdelse af skolerne.

Formand for Børne- og undervisningsudvalget Viggo Bilde tog i lørdags i NORDJYSKE Stiftstidende initiativ til, at skyde en debat i gang, om hvorvidt kommunens skoler bør modtage sponsorstøtte fra private. Det er min opfattelse, at det som udgangspunkt skal det være en offentlig opgave at drive skolerne, og dermed også at stå for renovering og vedligeholdelse. Skolerne er i en så ynkelig forfatning, at en smule sponsorstøtte slet ikke nok til, at tilvejebringe de ressourcer der er nødvendige, for bringe lokaler og bygninger i en fagligt og vedligeholdelsesmæssigt stand, som vi kan være bekendt. Samtidig ved vi jo godt, at kommunernes økonomi er blevet udhulet af skattestoppet, og at det derfor ikke kan lade sig gøre at finde penge til det. Regeringen detailstyrer kommunerne med hård hånd, og tidens mantra er skattestop. Jeg havde for nylig lejlighed til, at gense min gamle gymnastiksal på Hirtshals Skole. Den så ud fuldstændigt, som da jeg gik ud af skolen i 1973. De samme gamle redskaber, bomme, tove, ringe osv. Men næppe det samme gamle tykke lag fernis på ribberne og på gulvet, og forhåbentlig ikke de samme gamle måtter. Det var et nostalgisk tilbageblik for mig, men det er helt sikkert ikke særligt inspirerende og opmuntrende for de elever og lærere der benytter den nu. Det er chokerende og grotesk at konstatere, at politikerne i den grad har forsømt at opretholde nogle gode og inspirerende rammer for børns skolegang og uddannelse. Og helt uforståeligt, at man fortsat koldt og kynisk vælger at nedprioritere området, og stiltiende ser til mens alt forfalder. Men hvorfor er vores skoler så elendige, når vi aldrig har været rigere? Det er gået fremad økonomisk de sidste 15 år. Private har oplevet at få flere penge mellem hænderne, ligesom staten år efter år har haft overskud på forretningen Danmark. Anders Fogh Rasmussen har således opbygget en gigantisk ”pengetank”. Store dele af denne pengetank skal nu bruges til at etablere en ”kreditpakke” som skal sikre bankernes fortsatte udlån til virksomhederne. Samtidig varsler Fogh og Løkke nye skattelettelser for de bedst stillede, ved at fjerne mellemskatten og sænke topskatten. Fair nok - der kan være idé i at lempe finanspolitikken, for at holde hjulene i gang i nedgangstider. Et andet muligt finanspolitisk instrument som er oplagt at benytte nu, men som formentlig ikke ligger lige til højrebenet, når man er borgerlig- liberal, er at igangsætte nogle offentlige byggeprojekter. Derfor skal mit råd til regeringens ansvarlige ministre være: sæt jeres liberalistiske tilbøjeligheder på ”sleeping-mode” og find den sunde fornuft frem. Få etableret en ”vedligeholdelsespakke” så der kan blive kanaliseret nogle penge ud til kommunerne til igangsættelse af en gennemgribende renovering af skolerne.