Offentlighed uden topstyring?

Den globale arbejdsdeling kan ifølge den økonomiske teori medvirke til at skabe større velstand for alle - herunder ikke mindst for landene i den vestlige verden.

Spørgsmålet for den politiske elite er, hvordan alle vi almindelige mennesker kommer ud af den mentale landby og ind i den mentale multietniske og multikulturelle metropol, hvor politikere og planlæggere tror på, at alt ”det gode” sker. De store, globaliserede virksomheders mobilsering af globaliseringens fordele vil uvægerligt og umærkeligt komme til at ske via en slags ”globalmentaltræning”. Den sker via intensiv påvirkning ovenfra, dvs fra ledende politikere, fra regeringsmedlemmer, fra erhvervslivets reklamer, og den vil måske komme til at ske fra pædagogernes påvirkning helt ned i børnehaverne, i skoler og universiteter (hvor man holder op med at tale dansk) og på voksenundervisningskurser mv. Den måske vigtigste påvirkning sker via tv-billeder i vores stuer. Underholdningsindustrien skaber drømmene, der får befolkningerne til at ønske at få adgang til de varer og den livsstil, som de udviklede lande indtil videre har patent på. Virksomhedernes globalisering af vores mentale ”landskab” sker gennem underholdningsindustrien, og tilskyndelsen til forbruget af varer bliver en stadig vigtigere del af selve underholdningsindustrien. Måske er det sådan, at markedskræfterne vil få udviklingen til at ske uafhængigt af befolkningens politiske holdninger. Måske er vi på vej til en situation, hvor underholdningsindustrien selv skaber de politiske holdninger, som befolkningen vil få. Måske vil vi en dag end ikke kunne få en holdning, vi selv finder på. Da folkestyret blev skabt midt i 1800-tallet. havde vi et samfund præget af en politisk offentlighed med diskussion mellem mennesker med god vilje. Findes der mon i Danmark i dag en politisk offentlighed der ikke er topstyret, og hvor vi taler åbent om det solidariske fælleskab mellem mennesker. Eller vil vi nøjes med mediernes tv-version af den politiske elite der udsender ”signaler” - som det hedder på elitens sprog, og som bag signalerne ”kratlusker” rundt og varetager virksomheders særinteresser?