EMNER

- Offentligheden bør kende til havnesalg

Urimeligt at borgerne ikke kan få oplysninger om Østre Havn, mener forvaltningsekspert

AALBORG:Når Aalborg Havn handler med grunde, så bør borgerne have mulighed for at få oplysninger om, hvad der foregår. Det mener en af landets førende eksperter i offentlighed i forvaltningen, jurist Oluf Jørgensen, der er forstander på Danmarks Journalisthøjskole. Han har fulgt med i debatten om Aalborg Havns salg af Østre Havn til entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, og han peger på, at salget burde være omfattet af aktindsigt, hvilket det ikke er i dag. Ifølge Oluf Jørgensen kan der være tilfælde, hvor et offentligt kontrolleret selskab ikke skal give aktindsigt, fordi selskabet står i en konkurrencesituation og skal have samme forhold som rent private aktieselskaber. Men det forholder sig anderledes, når det handler om salget af en grund som Østre Havn. - Når der er tale om opgaver som salg af grunde, hvor havnen ikke er i konkurrence med andre, og der er tale om, at Aalborg Kommune har majoritet og udpeger et flertal af bestyrelsesmedlemmer, så burde der være tilsyn, ligesom der er med kommunen, og der burde være mulighed for aktindsigt. Det bør der være, fordi politikerne kan træffe beslutninger, og skal være ansvarlige over for befolkningen, som har valgt dem, siger Oluf Jørgensen. Det er kun rimeligt, hvis befolkningen ved, hvad der foregår, når kommunen sidder med over 98 procent af aktierne, understreger Oluf Jørgensen. Han sidder også i Offentlighedskommisionen, der skal komme med forslag til en ny offentlighedslov. En af kommissionens opgaver er at vurdere, om offentlighedsloven skal gælde for selskaber, fordi offentlige opgaver i stadigt større omfang flyttes over i selskaber. "Det giver anledning til betænkeligheder, at sådan virksomhed dermed uden videre "trækkes ud" af offentlighedsloven", hedder det i kommissoriet. Drøfter I konkrete eksempler på offentligt kontrollerede selskaber, når I diskuterer i kommissionen? - Det er klart, at når vi diskuterer problemstillingerne, så interesserer vi os da for konkrete eksempler for at have et grundlag for de principielle diskussioner. Har I diskuteret Aalborg Havn? - Det vil jeg ikke udtale mig om, siger Oluf Jørgensen.

Forsiden