Offentligt ansatte vil ikke være selvstændige

Kun godt 20 af de mange tusinde offentligt ansatte i Nordjylland har meldt sig til en ny uddannelse som iværksætter. Derfor har Nordjyllands Amt nu aflyst uddannelsen "Skift spor", der blev lanceret kort før jul.

Uddannelse 15. februar 2005 23:27

- Vi har kun fået et par og tyve tilmeldinger, deraf kun tre fra kommunalt ansatte. Der var 40 pladser, og 20 deltagere er for lidt til, at økonomien kan hænge sammen, for mange af udgifterne er jo de samme, forklarer Alice Bundgaard, fuldmægtig på amtets personalekontor. Hun mener, at uddannelsen muligvis er blevet udbudt vel tidligt: - Måske er mange folk ikke helt klar endnu, for der er jo stadig små to år til, at kommunalreformen træder i kraft. Det kan også være forklaringen på, at så få fra kommunerne har meldt sig til. Firmaet Competencehpouse skulle have stået for undervisningen, hvor hver deltager skulle regne med at bruge 115 timer. Kurset skulle ruste deltagerne til at tage springet til at blive selvstændige ud fra den betragtning, at amtet, den kommende region og kommunerne formentligt vil få et stadigt større samarbejde med private firmaer. Den samlede pris for projektet var sat til 3,1 millioner kroner, hvoraf det halve skulle komme fra Den Europæiske Socialfonds Mål-3 midler, resten fra amtet og kommunerne. EU-bevillingen bliver amtet nødt til at opgive: - Hvis der senere kommer et lignende projekt, vil vi naturligvis igen undersøge mulighederne for en bevilling fra EU, siger Alice Bundgaard. Indtil videre er projektet lagt på hylden. Det har været nævnt, at Nordjyllands og Viborg amter kunne gå sammen om en lignende uddannelse, men tanken er indtil videre på strøtanke-niveauet. - Vi står ikke lige og stamper i jorden for at udbyde det igen, som Alice Bundgaard formulerer det.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...