Offentligt areal bliver nu røgfrit

Forvaltningen håndhæver nu den kommunal rygepolitik

FREDERIKSHAVN:I Frederikshavns Kommunes rygepolitik står bl.a. at læse, at "alle offentlige borger/ bruger-lokaler er røgfri, med mindre byrådet giver dispensation." Imidlertid har det knebet med at håndhæve rygepolitikken, bl.a. fordi der har været "pletter" i de offentlige bygninger, hvor der herskede uklarhed om, hvorvidt der rent faktisk var tale om et offentligt lokale eller ej. På baggrund af den konkrete henvendelsen fra Helle Kjær, har Kultur- og Fritidsudvalget imidlertid taget rygepolitikken op til fornyet diskussion. Og resultatet er, at bl.a. gangen mellem mellem svømmehal og biblioteket nu bliver røgfrit. Det oplyser børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen. Indførelsen af offentlige, røgfri lokaler overalt i de offentlige huse, har imidlertid ladet vente på sig. - Det skyldes, at der hidtil har været tvivl om, hvorvidt man kunne tale om, at arealet mellem svømmehal og bibliotek var et offentligt lokale på samme måde som biblioteket eller svømmehallen. Det har man nu netop besluttet fra politisk hold, siger Lis Rom Andersen. Det betyder, at forvaltningen nu vil skride ind og håndhæve rygepolitikken. - Bænkene er allerede blevet fjernet, og nu vil vi bl.a. sætte skilte med "rygning-forbudt" op, ligesom vi vil gøre folk opmærksomme på, at her må de altså ikke ryge, hvis de gør det alligevel. Hvordan det skal håndhæves, er ikke på, plads endnu, men vi vil lave en aftale med svømmehallen og bibliotek om, siger Lis Rom Andersen. Man f.eks også tænke sig, at rådhusbetjenten elle personalet i bygningerne påtaler det, hvis folk ryger på steder, hvor det ikke er tilladt. Henvendelsen fra Helle Kjær har fået andre, mere vidtrækkende, konsekvenser. - Vi har samtidig valgt, at vi vil kigge på samtlige lokaler på Rådhusøen. Deraf følger, at vi også tager fat på rygning på "Hyggestunden", men denne er forpagtet ud, kan vi ikke pålægge stedet at blive røgfrit. Vil imidlertid gå ind i forhandlinger med forpagteren, siger Lis Rom Andersen.