Lokalpolitik

Offentligt møde om Banegårdspladsen

Skagen Handelsstandsforening vil orientere om sit syn på sagen

SKAGEN:Skagen Handelsstandsforening inviterer nu til offentligt debatmøde om, hvad der skal ske med den del af Banegårdspladsen, hvor der i dag er parkeringsplads. Her har Føtex-kæden som tidligere nævnt i NORDJYSKE planer om at bygge et nyt supermarked af en størrelse, som ifølge oplysninger fra Skagen Handelsstandsforening vil kunne ventes at få en omsætning på omkring 70 millioner kroner fordelt med cirka 60 procent dagligvarer og 40 procent non-food varer. Ud over Føtex-kæden har også et konsortium af investorer og entreprenører fra Skagen-Frederikshavn området, blandt andet el-installatør Steen Jørgensen, planer for samme plads. De ønsker at købe pladsen for at indrette flere specialbutikker kombineret med boligbyggeri. Netop nu er et lokalplanforslag, der skal give adgang til udvidet byggeri for området, til offentlig høring, og det er dette forslag, som bliver emnet for handelsstandsforeningens offentlige møde, der holdes torsdag aften den 10. april i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Landsformand til Skagen Der er sammensat et panel bestående af fire personer. Formanden for Skagen Handelsstandsforening Flemming Stig vil komme med et indlæg om handelsstandsforeningens syn på sagen. Teknik- og miljødirektør Mogens Hust vil forklare, hvad der ligger i selve det lokalplanforslag, der nu er til høring. Formanden for danmarks handelsstandsforeninger, Bent Aarrebo Pedersen, vil fortælle om detailhandelsudvikling i mindre byer, og om de erfaringer han har høstet andre steder, hvor et nyt supermarked var med til at ændre bybilledet. Endelig vil også turistchef Arne Zachariassen belyse samspillet mellem detailhandel og turismen og det vigtige i at bevare specialbutikker i området. - Vi havde også inviteret formanden for teknik- og miljøudvalget, Inger Støtt (v) til at være med i panelet, da vi gerne ville have haft den politiske vinkel med på mødet, men hun har givet besked om, at hun ikke ønsker at deltage på nuværende tidspunkt, hvor lokalplanforslaget er til offentlig høring, men gerne vil stille op, efter at fristen for indsigelser er udløbet den 7. maj. Og det har vi selvfølgelig respekt for, siger Flemming Stig, der dog fastholder, at det offentlige møde skal holdes nu her midt i offentlighedsfasen. Alle er velkommen - Da lokalplanforslaget var til behandling i byrådet, blev der sagt, at man ikke kunne tage specielle hensyn til en enkelt interesseorganisation. Vi har blandt andet derfor valgt at invitere bredt til det offentlige møde, så alle interesserede kan være med, siger Flemming Stig. Han understreger, at Føtex selvfølgelig også er meget velkommen til at være med, selv om der ikke er inviteret en repræsentant til at være med i panelet. Det samme er for øvrigt tilfældet med det konsortium, der også ønsker at købe den omtalte plads. - Det her handler ikke om Føtex eller andre bestemte firmaer, men om hvad en forretningstype af den slags kan medføre af byudvikling i Skagen. Vi er ikke imod udvikling, men vi er imod det nye lokalplanforslag, som vil tillade et byggeri, der er meget mere omfattende, end den nuværende lokalplan giver mulighed for, og det vil vi gerne fortælle om vores syn på via et offentligt møde, siger Flemming Stig.