Offentligt møde om Brovst Sygehus

Befolkningen får lejlighed til at drøfte lukning af kirurgisk afdeling med amtspolitikerne

Hospitaler 4. september 2002 08:00

BROVST: Torsdag 12. september får Han Herreds befolkning lejlighed til at møde amtsborgmester Orla Hav (S), 1. viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp (V) og formanden for sundhedsudvalget Karl Bornhøft (SF) i et offentligt møde arrangeret af Støtteforeningen for Brovst Sygehus. Emnet for mødet er naturligvis de planlagte nedskæringer på sygehusområdet, og især den lukning af kirurgisk afdeling på Brovst Sygehus, som amtets sundhedsudvalg har lagt op til. Det er endnu ikke fastlagt, hvor mødet skal holdes. Støtteforeningen leder i øjeblikket efter en sportshal eller lignende, som har plads nok, og som kan aflyse planlagte aktiviteter, fortæller formanden, Henning Mysager, Brovst. Der vil ganske givet komme rigtig mange mennesker til et møde, der handler om en så stor beskæring af befolkningens sygehusadgang. På et tilsvarende møde for nogle år siden om ambulanceberedskabet var Brovst Hallen fyldt af kampberedte borgere fra hele Han Herred. Lukkes kirurgisk afdeling, vil den nærmeste kirurgiske afdeling være Aalborg eller Thisted, og blandt andre de to borgmestre, Otto Kjær Larsen og Mogens Gade, har påpeget, at det for borgerne i Han Herred handler om tryghed og helt urimelige afstande. For området som helhed betyder det usikkerhed om sygehusets fremtid, påpeger borgmestrene, der direkte taler om salamimetode. Ud over at arrangere dette møde har støtteforeningen opfordret lokalpolitikerne til at rette henvendelse til deres vælgerforeninger om at drøfte situationen og måske kontakte deres amtsrådsgrupper. Medlemmerne af støtteforeningen vil i løbet af kort tid få en redegørelse om situationen. Nye medlemmer I øvrigt oplever støtteforeningen et tilmeldingsboom i den aktuelle krisesituation, fortæller Henning Mysager. Omkring 15 interesserede har direkte henvendt sig til ham for at blive medlemmer, og Egnsbank Han Herred, der fungerer som en slags sekretariat for foreningen, får i øjeblikket løbende tilmeldinger fra nye medlemmer. Før den nye situation opstod, var der godt 1000 medlemmer af Brovst Sygehus' Støtteforening. Der er foldere med tilmeldingsblanketter på sygehuset, i egnens pengeinstitutter, på kommuner, biblioteker og hos taxavognmænd. I den kommende weekend er der også mulighed for at hente en brochure på Trekronermessen i Bonderup.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...