EMNER

Offentligt toilet

Læserbrev om smittefare ved septiktank-tømninger

At Kommunen nu nedlægger offentlige toiletter er selvfølgelig noget borgerne må indstille sig på. Kommunen skal spare. Noget andet er det med borgerne. Dem kan man pålægge alt, som da man for et par år siden indførte en obligatorisk årlig tømning af septiktanke. Egentlig skulle det vel have været i udbud og rart var det at vide, hvor stort det samlede beløb er? Det store problem med septiktanke er normalt, at de er tilbøjelige til at gå i stå, fordi den bakterielle omsætning dør. Det gamle råd er da, at smide en død høne i tanken, for at få tilsat bakterier. Hjælper det ikke, må man tømme tanken. Når man efter tømningen skyller tanken med vand fra andre septiktanke af hensyn til den efterfølgende funktion, så må det betyde, at man påfører tanken en blanding af mikroorganismer, der kan indeholde alt muligt smitstof, der på den måde bliver spredt. Nærværende sag har således været forelagt embedslægerne, der udtaler, at Embedslægeinstitutionen har ingen bemærkninger til den beskrevne håndtering af spildevand i slamsugerkøretøjer. Den tekniske procedure findes forsvarlig og giver ikke anledning til nye hygiejniske problemer. Svaret er jo det, man betegner som kryptisk og en vi alene vide mentalitet, der i stigende grad er typisk for en offentlig forvaltning. For borgerne må det være rimeligt at få oplyst hvilke undersøgelser, der berettiger til en så omfattende og kostbar bestemmelse? Hvad samme foranstaltning sammenlagt koster borgerne eller samfundet? Om en sådan kollektiv bestemmelse er juridisk lovlig? Hvorfor sagen ikke er sendt i offentlig udbud? Hvilken myndighed i Centralforvaltningen, der står bag samme krav? Miljøstyrelsen eller Sundhedsstyrelsen? Hvad der foreligger af undersøgelser vedrørende smitterisiko eller overførelse af smitstof ved at skylle septiktanke med en sammenblanding af vand fra flere tanke? I vort globale samfund kan sommerhuse jo udlejes til mennesker fra hele verden og ofte fra områder med andre sygdomme end de her i landet kendte. forkortet, reds

Forsiden