Offer for profileringstrang

Vagn Madsen

Vagn Madsen

FOLKESKOLE:Hvis man reagerer på en skepsis over for det socialistisk poppede, autoritetsnedbrydende og fagudvandende forslag om - muligvis som en kommende del af folkeskoleloven - at opfordre eleverne i folkeskolen til eller direkte gøre det til en del af folkeskolens undervisningsområde med jævne mellemrum at foretage evaluering af lærernes undervisning og herforuden at øve indflydelse på mængden og arten af det faglige stof, som der skal undervises i, med en bemærkning om, at det da vist er "at skyde spurve med kanoner", sådan som Tem Frank Andersen gør det 13.7., viser det kun, hvor lidt man tager folkeskolens undervisende funktion alvorligt. Som nævnt: Lærerne kan til hver en tid tage en drøftelse med eleverne om omtalte emnekreds. Men det er jo ikke det samme som at gøre undervisningens kvalitet og altså også at gøre elevernes demokratiske skoling betinget af, at sådanne elevdrøftelser finder sted med lovfastsatte mellemrum. Når professor Lars-Henrik Schmidt, Aarhus Universitet, karakteriserer den gymnasiale fagudvanding som en konsekvens af folkeskolens fagnedbrydning med ordene om, at folkeskolen og gymnasiet i dag tilsammen faktisk udgør en 12-13-årig enhedsskole, er det da vist ikke at skyde spurve med kanoner, men så er det derimod en alvorlig og berettiget kritik rettet imod den fagudvandende, sammenrodede folkeskole, der vil og skal alt muligt andet end at sørge for den bedst mulige faglige undervisning. "Gymnasiet i dag er blevet en forlængelse af folkeskolen", udtaler professoren. I stedet for burde det være folkeskolen, der, sådan som den før har formået det for de bogligt dygtige elever, hæver den boglige del af skolen op til at blive forudsætningen for et højfagligt gymnasium. Det kræver selvfølgelig, at skolens faglige undervisning gøres til skolens kerneydelse. Og det forudsætter, at politikere ikke bare negligerer kravet om det højeste faglige uddannelsesniveau til fordel for en glubende interesse for nogle poppede pseudodemokratiske griller. Når professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Jens Rasmussen tager bestik af Singapores stærkt elevopdelte og fagligt højkvalificerede grundskole, der på rekordtid har hævet Singapore fra et ulandsstadium til en moderne stat, og anbefaler særlige undervisningsmål for de dygtige elever, så er det selvfølgelig en kritik af den danske fagfordummende middelmådighedsstræbende skole, uagtet at han desværre går ind for den udelte folkeskole, fordi han tror, at lærerne sagtens kan undervise bogligt svage og dygtige efter hvert deres uddannelsesmål samtidigt inden for de samme fire klassevægge, hvilket naturligvis er en umulighed. Man må selvfølgelig medgive, at folketingspolitikere i dag, hvor alle store politiske beslutninger på udemokratisk vis reelt tages langt fra Danmark, har et voksende behov for at finde på noget, som de kan drøfte og vedtage i Folketinget, således at de kan vise deres vælgere, at de er deres løn værd, og at de forstår at tage initiativ til et eller andet. Politikere lever jo af at finde på noget. Og så er der altså risiko for, at de i sommervarmen fostrer omhandlede slags tåbelige demokrati- og uddannelsesnedbrydende pjat, som oppositionen her kører frem med.