Redningsvæsen

Officerer advarer mod at samle militær og det civile beredskab

De frygter, at beredskabet er på vej mod østeuropæiske tilstande

KØBENHAVN:Det danske redningsberedskab er på vej mod de tilstande, der tidligere kendetegnede de østeuropæiske lande i Warszawapagten, hvis regeringen gør alvor af anbefalingerne om at samle det civile beredskab og forsvarets opgaver under én kommando. Sådan lyder advarslen fra formanden for Hovedorganisationen af Bereredskabsofficerer i Danmark (HBD), Jan Werenberg, som reaktion på en rapport fra en arbejdsgruppe under fem ministerier, der anbefaler en sammensmeltning af de to enheder som led i det kommende forsvarsforlig. Arbejdsgruppen lægger op til en model, hvor forsvarets kaserner, uddannelser og værksteder integreres med de statslige beredskabscentre under en fælles administration. Men Jan Werenberg peger på det paradoksale i, at Danmark gennem årene har støttet og hjulpet en række tidligere Warszawapagtlande med at organisere en adskillelse af de civile og militære beredskaber ud fra en argumentation om, at militærets rolle bør være klart defineret i et demokratisk samfund. - Man skal ikke blande det sammen til én kommandostruktur. Danmark har hidtil været fortaler for at holde tingene adskilt, men nu er der tegn i sol og måne på, at vi går den modsatte vej selv. Der findes faktisk ikke andre lande, der har en sammensmeltning af militære og civile myndigheder, siger Jan Werenberg. Med virkning fra 1. februar blev Beredskabsstyrelsen lagt ind under Forsvarsministeriet, men arbejdsgruppen anbefaler at tage skridtet videre og fastslår, at det bør være forsvaret, der står for rådgivningen og den tværgående koordinering af beredskabet. Men Jan Werenberg frygter, at det civile beredskab bliver så integreret med forsvaret, at det vil påvirke redningsberedskabets mulighed for at påberåbe sig beskyttelse i henhold til de folkeretslige bestemmelser i Genevekonventionen i krigslignende situationer. - Det harmonerer ikke med min begrebsverden, hvis man har en militærchef til at have kommandoen over redningsberedskabet. Af humanitære årsager bør militæret og beredskabet have hver deres kommandoveje. Vi skulle jo nødig betragtes som kombattanter, når vi er ude på internationale opgaver, men det er for sent, når først man er blevet identificeret som en militærperson og står i den gale ende af en Kalashnikov, siger Jan Werenberg, der opfordrer politikerne til tænke sig om en ekstra gang, inden de sætter sig til forhandlingsbordet om det kommende forsvarsforlig. Frederik Schydt, der som direktør for Beredskabsstyrelsen har siddet med i arbejdsgruppen, erkender, at der kan være problemer med at definere redningsberedskabets rolle i forhold til militæret under internationale operationer, hvis de underlægges samme kommando. - Men spørgsmålet om den særlige beskyttelse, som redningsberedskabet nyder i kriseområder, er noget vi er opmærksomme på i arbejdsgruppen, og det vil blive løst hen ad vejen. I takt med, at truslen mod Danmark har ændret sig, er det indlysende, at både forsvaret og redningsberedskabet må gennemgå forandringer, og ved en sammenlægning udnytter vi styrkerne hos hinanden, så vi bedst muligt kan løse de opgaver, der kommer, siger Frederik Schydt. Forsvarsudvalget har nu bedt forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) om at kommentere kritikken fra Hovedorganisationen af Beredskabsofficerer. /ritzau/