Skolevæsen

Officiel indvielse efter 23 års skole-byggeri

Den sidste bevilling på 11,2 mio. kr. omsat til bygninger

SÆBY:Det første spadestik til Sæby Skole Syd blev taget for knap 23 år siden. Først nu står den helt færdig. Derfor er der indbudt til den sidste af en række indvielser i årenes løb, efter at skolen omsider er fuldt udbygget. Første afdeling indrettet til børnehaveklasse -3. klasse som den første udflytning fra den gamle Sæby Skole på Jerbaneallé blev indviet den 21. november 1981, efter at byggeriet var startet året før. Den fortsatte udflytning blev en uventet langvarig affære. De skiftende byråd havde nemlig ikke lige let ved at finde de nødvendige penge, så der måtte adskillige etaper til, inden udflytningen af alle klasser var fuldført for et par år siden. Og nu står sydskolen omsider helt færdig efter afslutningen af det seneste byggeri til 11,2 mio. kr. til opførelse af klynge 3, edb-lokaler og nye lokaler til skolefritidsordningen, der nu som sidste del også er på plads. Derfor har skolens ledelse og bestyrelse indbudt til officiel indvielsesreception på skolen tirsdag den 14. januar, hvor de nyeste lokaler vil blive vist frem. Sæby Skole fejrede i 2001 sit 100 års jubilæum og benyttede i den forbindelse lejligheden til en uofficiel indvielse af klynge 3 og edb-lokalerne. Efter at hele bevillingen på de 11,2 mio. kr. nu er blevet omsat til bygninger, senest til skolefritidsordningen, er det besluttet at fejre skolens færdiggørelse lidt mere officielt. Og det sker altså tirsdag den 14. januar.