Ofre for homo-mafia

De homoseksuelles organisationer bliver stadig mere aggressive og frække i deres arbejde med at påvirke den offentlige mening.

De træder flere og flere mennesker billedligt over tæerne, og de forsøger at trænge ind på områder, som de ingen saglig adkomst har til, samtidig med at alle i ansvarsfulde stillinger og positioner i samfundet tier og dermed svigter deres ansvar. Vestens samfund har overtrådt en af livets grundlove ved at anerkende ”det homoseksuelle ægteskab”, det såkaldte registrerede partnerskab. Samfundets anerkendelse af homoseksuelt samliv strider mod naturens ret, naturretten. Efter naturretten er homoseksuelt samliv uetisk, da det er i strid med naturens orden. Det registrerede partnerskab bliver aldrig et ægteskab, der efter naturretten forudsætter en mand og en kvinde. Det homoseksuelle ægteskab vil således aldrig kunne anerkendes på kristent grundlag - jævnfør Mattæus Evangeliet kapitel 19 vers 4-6 og Romerbrevet kapitel 1 vers 24-28 – uanset hvad retspositivismens gallupmoral og Folketinget måtte sige. De homoseksuelles organisationer handler nu mafia-agtigt mere og mere aggressivt og kræver homoseksualiteten og det registrerede partnerskab fuldt anerkendt på alle niveauer med heteroseksualiteten og med ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Der kræves også eksempelvis ligestilling og fuld anerkendelse i kirkerne, hvor lederne også brillerer ved at tie og svigte af frygt, eller fordi de bortforklarer, hvad Bibelen siger. De homoseksuelles organisationer kræver nu, at kirken forpligtes til at kalde et samliv mellem to af samme køn for at være et ægteskab. De forlanger, at kirken skal mene og tro noget andet, end det den bekender sig til. De går imod friheden til at tale og tro frit. De ønsker ingen ytringsfrihed til andet end deres egne meninger på dette område. Den homoseksuelle mafia foretager overgreb og hjernevask på almindelige menneskers naturlige forståelse i alle samfund i verden af, hvad mænd og kvinder er skabt til. En aggressiv ateisme, der ikke tåler kristendommen i det offentlige rum, rykker også frem i tiden. Den og dennes allierede kræfter i medierne spiller også her en stor rolle. Fænomenet er et af mange tegn på, at Vestens samfund er menneskeligt, kulturelt og åndeligt nødlidende. Samfundet har brug for, at der bliver sagt nej til kravene fra de homoseksuelles foreninger. Samfundet har brug for, at der bliver sagt nej til det registrerede partnerskab og til udlevet homoseksualitet. Samfundet har brug for at erkende, at ægteskabet efter naturretten er mellem én mand og én kvinde. Andet er både kristent og almenmenneskeligt umedholdeligt.