Nibe

Ofre kan nu få gratis hjælp

Kreds af frivillige er klar til at hjælpe

LØGSTØR:Gratis hjælp til ofre.Sådan lyder et nyt tilbud fra den såkaldte offerrådgivning, der er etableret i Løgstør Politikreds og som dækker kommunerne Aars, Brovst, Farsø, Fjerritslev, Løgstør og Nibe. Offerådgivningen er gratis hjælp som man har mulighed for at få, hvis man har været offer for en forbrydelse - f.eks. vold, indbrud, trusler eller færdselsuheld, siger politimester Helle Kyndesen, Løgstør Politi. - Den hjælp som offerrådgivningen kan tilbyde er første og fremmest hjælp til at få talt hændelsen igennem, hjælp til at få forklaret sagens gang og hjælp til at kontakte andre myndigheder eller bistandsadvokat, siger hun. Offerådgivningen kan også være at følge et vidne i retten. Helle Kyndesen understreger, at offerådgivningen ikke kan erstatte f.eks. bistandsadvoat, politi, læger eller psykologer - men den er et supplement til det offentlige system. Offerrådgivningen er en kreds af frivillige, der har gennemgået en række kurser for at kunne yde en forsvarlig og grundig rådgivning. Offerrådgiverne har tavshedspligt.