EMNER

Og det siger boom-boom

Naboer klager over larm fra nyt bowlingcenter

Boom Bowling åbnede i foråret sammen med en tilhørende café og tøjforretning. Naboerne mener, at det støjer.foto: torben hansen

Boom Bowling åbnede i foråret sammen med en tilhørende café og tøjforretning. Naboerne mener, at det støjer.foto: torben hansen

ØSTER HURUP: Gentagne støjklager fra naboerne til det nye Boom Bowlingcenter i Øster Hurup har fået Hadsund Kommune til at rykke i marken for at få syn – eller rettere lyd for sagen. De natlige ekspeditioner med støjmålingsudstyr har dog ikke kunnet dokumentere, at det nye bowlingcenter i Øster Hurup larmer mere end tilladt. Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke tager klagerne alvorligt. - Det gør vi altid. Indtil videre må vi bare erkende, at der i hvert fald ikke har været noget at komme efter, de gange vi har været ude, siger kommunens tekniske chef, Per Alstrup. Klagerne gælder både støj fra selve bowlingen og musik, der trænger ud gennem åbne døre og vinduer. - Det er så det springende punkt. Klagerne siger, at døre og vinduer står åbne, men ham, der driver det, påstår, at han holder dem lukket. Vi har ikke selv kunnet konstatere, hvad der er rigtigt og forkert, siger Poul Møller . To gange har man forsøgt målinger, men altså uden at måleudstyret er gået i rødt. - Den ene gang blev målingen forstyrret, fordi man var i gang med at pakke cirkusudstyr ned i Fruerlundparken. Den anden gang var der stort set ingen aktivitet, forklarer kommunens miljømedarbejder Poul Møller. Nu har man indstillet målingerne. På det seneste har naboernes frustration nemlig fået dem til at henvende sig til politiet, som var på besøg i den forgangne uge. - Jeg blev ringet op af politiet, som havde været derude for at præcisere de regler, vi har opstillet. Altså at døre og vinduer skal være lukket. Det har man åbenbart forstået. Den mest aktive af klagerne har i hvert fald henvendt sig og fortalt, at forholdene har bedret sig betydeligt, så det tyder på, at de har besindet sig, siger Poul Møller. Hysteriske naboer Søren Schantz, der driver det såkaldte Boom Bowling, afviser dog, at han har ”besindet sig” eller på anden måde ændret adfærd. Det er der nemlig ingen grund til efter hans opfattelse. - Vi gør, som vi hele tiden har gjort: Holder døre og vinduer lukket, siger Søren Schantz, som derfor mener, at politiets indgriben er grundløs. Så naboerne er bare hysteriske? - Det må de være.