... og det var så det?

Det er ikke nogen specielt dårlig idé, kulturminister Brian Mikkelsen (K) har fået, når han nu vil have indført en national kulturkanon med 84 kunstværker fordelt på syv kunstarter. Men det er heller ikke nogen specielt god idé. At være modstander af forslaget er svært, for selvfølgelig bør vi alle have en bevidsthed om dansk kultur. En række kunstnere og kunstværker repræsenterer væsentlige dele af dansk kulturhistorie og udvikling, og det er aldrig til nogen skade at være grundig bekendt med dem, der var før os. Listerne kan være nyttige til at identificere, hvem der mentalt har præget de tågede muslingebanker, der udgør Danmark. Listerne vil uden tvivl også vise, at en stor del af de udvalgte personer og kunstværker er direkte knyttet til udlandet: Først fransk, siden tysk og specielt efter Anden Verdenskrig britisk-amerikansk kultur har præget Danmark dybt gennem århundreder. Indvandrede ideer og personer har til alle tider spillet væsentlige roller i dansk kultur. Det er al ære værd at styrke bevidstheden om det særligt danske i en stadig mere globaliseret verden, men metoden synes ikke optimal. Hele tankegangen med de syv rækker af værdifulde rariteter har et skær af museum over sig: Vi pakker vores kulturhistorie pænt ind - godt nok på et af nutidens medier, dvd - men det var så det. Tanken om at lade syv udvalg pege på 84 værker har også en næsten bizar undertone af smagsdommeri. Netop den slags har det - i hvert fald tidligere - ligget regeringen meget på sinde at få afskaffet. Men måske er smagsdommere gode nok, hvis blot Brian Mikkelsen kan få lov at udpege dem? Den kulturelle bevidsthed kan styrkes på mange måder, først og fremmest ved at øge adgangen til oplevelser. Eksempelvis kan momsen på bøger sænkes eller fjernes, adgangen til væsentlige museer kan gøres gratis - begge dele er der gode erfaringer med. Væsentligt er det også at tage initiativer, der peger fremad. Initiativer, der giver plads til kunst og kultur i de efterhånden utallige former, begreberne omfatter. Brian Mikkelsen vil føre kulturkamp med sit nye initiativ - men hvem vil han egentlig kæmpe imod?