Floorball

Og navnene er ....

Lederpriser: Jonna Møller Nielsen - det store frivillige arbejde for FDF-Spejderne - Strandby Kredsen. Bjarne Andersen - det store frivillige arbejde for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd. Carsten Jørgensen - det store frivillige arbejde for Munkebakkens Volleyball Klub. Individuelle præstationer: FfI-brydeafdeling: Mikkel M. Nielsen, JM for drenge. Michael D. Petersen, JM for juniorer. Thomas Nielsen, JM for juniorer. Jesper M. Hansen, JM for juniorer. Mikal Toft, JM for seniorer. Henrik Buchholtz, DM for seniorer. Frederikshavn Skyttekreds: Ole H. Madsen, JM i riffelskydning 15 meter - senior 2. Frederikshavn Sportsdanser Forening: Jysk mesterskab i Sportsdans for juniorer. Ida Andersen/Katrine Amondsen, DM for børn 1 debutant i standarddans. Anni Lauritsen/Ellen Pedersen, JM for ynglinge talent i standarddans. Christoffer Larsen/Karina Pedersen, JM for hold 2. rekruttering - standarddans. Mads Gundestrup/Nathalie Kaa, JM for hold 2. rekruttering - standarddans. Anne Haumann/Camilla Jensen, JM for hold 2. rekruttering - standarddans. Katrine Amondsen/Ida Andersen, JM for hold 2. rekruttering - standarddans. Frederikshavn Firma Klubber: Landsmestre ved Dansk Firma Idrætsforbunds landsmesterskaber i badminton. Individuelt: Hanne Sthael/Marianne Tscherning, landsmesterskab i badminton i damedouble veteran 2. Rigmor Nørgaard/Mona Larsen, landsmesterskab i badminton i damedouble veteran 3. Gitte Winther/Bent Pedersen, landsmesterskab i badminton i mix double mesterrækken. Hanne Lovén, Gitte Winther, Michael Kjeld og René Jensen, landsmesterskab i badminton for hold - serie 4. Henrik Søndergaard, Freddy Nielsen, Morten Knudsen og Bent Pedersen, landsmesterskab i badminton for hold - serie 5. Frederikshavn Bulldogs Floorball Club: Herreelitehold - DM i Floorball: John Hørby Jensen, Per Schmidt, Ib Bo Jensen, Jan Christensen, Paul Schmidt, Jesper Nielsen, Dennis Hansen, Morten Bie Olesen, Henrik Jensen, Allan Jensen, Kim Haagensen, Michael Jensen, Steffen Højbjerg, Ronni Grønbech, Thomas Lodberg, Bo K. Jensen, Henrik Skov Larsen, Claus Riis Jensen, Anders Jensen, Dennis Lundin, Tim Bengtson og Stephan Grey.