Lokalpolitik

Og så en svømmehal

STORVORDE:Siden 1986 har førstemanden i Sejlflod Kommune heddet Kristian Schnoor (S). Den tidligere folkeskolelærer har båret mange budgetter hjem i fællesskab med resten af kommunalbestyrelsen. - Vi har jo en anderledes måde at lave budget på, hvor vi først til sidst kigger på tallene og i stedet prioriterer, hvad det er vi vil have lavet. Så må administrationen regne ud, hvor langt ned ad prioriteringslisten, vi kan komme, siger Kristian Schnoor. Højt på prioriteringslisten for overslagsårene 2007-2009 står færdiggørelsen af skolemoderniseringer. - Vi mangler nogle småting i Kongerslev og Mou, mens vi er færdige i Gudumholm. Derudover nedlægger vi SF02 på Tofthøjskolen i Storvorde, hvor vi i stedet for placerer en tandklinik, i øvrigt efter tætte samtaler med Aalborg Kommune. Men når vi nu sløjfer en SFO, så vil vi gerne have en ny i indskolingsafsnittet. Det har vi afsat 12 millioner kroner til over tre år, forklarer Kristian Schnoor. Hvis man kigger videre på budgetteringsposterne for overslagsårene, så er der afsat en del midler til kloakering. - Vi har i længere tid arbejdet med seperatkloakering i Kongerslev. På et tidspunkt skal vi have ført en trykledning ind til Aalborg Øst og så kan vi nedlægge Kongerslev Rensningsanlæg, som vi har problemer med i forvejen. Det samme skal ske i Mou, hvor vi har udstykket over 100 sommerhusgrunde. Mou Rensningsanlæg er under pres og her skal vi også have ført trykledninger ind til Aalborg Øst, måske ikke i overslagsårene, forklarer Kristian Schnoor. På driftsområdet er der ikke de store ønsker fra det sydøstlige område af Det nye Aalborg. - Vi har været ældrecentre og skoler igennem. Der skal naturligvis ske en tilpasning af serviceniveau over tid, men ellers er der ikke noget på driften, siger borgmesteren og tilføjer så: - Så vil vi gerne have et kulturhus og en svømmehal. Det skal man jo sige, kommer det lunt fra Kristian Schnoor med et glimt i øjet.