Lokalpolitik

Også et borgmesterønske

Læserbrev

3. LIMFJORDSFORBINDELSE: Det undrer mig, at Jørgen Andersen fra Netværket Mod Vest forbindelsen bliver ved med at fremture med, at borgmester Henning G. Jensen er imod en 3. Limfjordsforbindelse. Enten ved Jørgen Andersen noget, vi andre ikke ved, eller også har Henning G. Jensen skiftet standpunkt efter at han og Vibeke Gamst (K), blev interviewet i AN-TV, den 3. januar 2009, her gav de nemlig hinanden håndslag på, at de vil have et nyt sygehus i Aalborg Øst, og de ville have en 3. Limfjordsforbindelse. Fjordkrydsningen har altid været et fremkommeligheds problem i vores region. Allerede 16 år efter at Limfjordsbroen blev bygget i 1933, måtte den udvides med 8 meter, og allerede på det tidspunkt i 1949, begyndte man at planlægge den 2. Limfjordsforbindelse, da broen i sig selv gav fremkommelighedsproblemer. Som bekendt skulle der gå 20 år inden Limfjordstunnelen stod færdig i 1969. De to fjordkrydsninger har allerede i dag nået kapacitetsgrænsen med henholdsvis 31.364 og 58.200 biler i døgnet. Ud fra Infrastrukturkommissionens fremskrivninger vil trafiktallene i 2030 være steget til h. h. v 49.457 og 91.775 i døgnet. Altså ikke mindre end 58 pct. mere trafik. En åbning af det 3. spor i Limfjordstunnelens nordgående retning som Bjarne Laustsen (S) har argumenteret for, vil naturligvis give et lidt større trafikflow, men det løser altså ikke det grundlæggende kapacitetsproblem. Af andre sikkert velmenende grunde var formanden for ITS Svend Tøfting endvidere i samråd hos Folketingets trafikudvalg en lille måned tid før, at den endelige trafikinvesteringsplan skulle fremlægges. Det fik Jakob Axel Nielsen (K) til på den nordjyske åbningsdebat på Nordjyske Stiftstidende at advare Svend Tøfting imod, at nu skulle vi som nordjyder passe på, at vi ikke skyder os selv i foden ved at give trafikudvalget for gode argumenter for at udgå investeringer i vores 3. fjordkrydsning. Det må være åbenlyst, at et intelligent trafikledelsessystem ikke løser det grundlæggende fjordkrydsningsproblem, og da slet ikke efter at have set Svend Tøfting i både TV/Nord og 24 Nordjyske argumentere for, at med intelligente trafiktavler kan man f.eks. gøre bilister opmærksomme på, at der er kø i Limfjordstunnelen – ja tak, men det kræver jo så, at man har alternative afviklingsveje, hvilket vi jo ikke har. At Svend Tøftings forslag kan være et supplement til den 3. Limfjordsforbindelse for at give bedre trafikafvikling, er vi ikke uenige om, men timingen med foretrædet var ualmindeligt dårligt. Derfor er det også meget glædeligt, at det alligevel er lykkedes den nordjyske kommuneformand Egon Pleidrup (S), Regionrådsformand Ulla Astman (S), og Aalborg Kommunes tekniske rådmand Mariann Nørgaard (V) at få overbevist trafikudvalget om, at der fra infrastrukturinvesteringerne bør afsættes midler til en VVM redegørelse med det formål at klargøre yderligere investeringer til den hårdt tiltrængte 3. Limfjordsforbindelse Vest om Aalborg – godt gået.