Lokalpolitik

Også et spørgsmål om penge

Amtsborgmester mener, at regionsrådet på forhånd er udpeget som et B-hold

NORDJYLLAND:Hovedparten af medlemmerne i det kommende regionsråd vil få langt mindre i honorar end de nuværende amtsrådsmedlemmer. Amtsborgmester Orla Hav (S) mener, at der dermed på forhånd er dømt B-hold. - Det er ikke fordi jeg tror, at noget menneske går ind i politik for pengenes skyld. Men det er et dårligt signal at sende befolkningen, at medlemmerne af regionsrådet stilles økonomisk dårligere end medlemmerne af byrådene. Det er skidt for folkestyret, at der på den måde dannes et A- og et B-hold, siger han. Det kommende regionsråd kommer til at bestå af 41 medlemmer, som alle honoreres med 70.000 kroner eller et grundbeløb på omkring 50.000 kroner plus tabt arbejdsfortjeneste. Medlemmerne i det nuværende amtsråd bliver honoreret med de samme beløb. Men dertil kommer, at samtlige amtsrådsmedlemmer honoreres for en eller to udvalgsposter, som hver kaster godt 34.000 kroner af sig årligt. De nuværende amtsrådsmedlemmer får altså mindst 103.000 kroner årligt for deres politiske arbejde. Flere har omkring 140.000 kroner årligt - dobbelt så meget som flertallet i det nye regionsråd vil blive honoreret med. - Jamen, det er da et klart signal om at det, der kommer til at foregå i regionens regi, ikke er så vigtigt efter regeringens mening. De nye regionsråd er jo helt bevidst støvsuget for opgaver, og det kan da sagtens komme til at smitte af på interessen for at stille op som kandidat til rådet, siger amtsborgmesteren. Regionsrådets vigtigste opgave bliver at administrere sundhedsvæsenet - herunder de nordjyske sygehuse. Dertil kommer formentlig en række koordinerende opgaver inden for eksempelvis miljø, erhverv og turisme. Regionsrådet skal selv udpege mellem 11 og 19 medlemmer, der tilsammen udgør et forretningsudvalg. Disse medlemmer honoreres med 42.000-70.000 kroner ekstra om året, afhængig af hvor stort forretningsudvalget bliver. Forretningsudvalgets medlemmer får altså et honorar, der minder om det, de nuværende amtsrådsmedlemmer modtager. Det er de resterende 22-30 medlemmer, som må nøjes med 70.000 kroner årligt. Til gengæld har de mulighed for at træde ind i ad hoc-udvalg. Uden honorar. Trods udsigten til, at regionsrådet bliver betragtet som et B-hold, er Orla Hav klar til at stille sig til rådighed som anfører. Sådan som han har været det i amtsrådet i syv år. - Jeg har en fast overbevisning om, at det vil være en stor styrke for landsdelen, hvis vi kan få banket en stærk regional enhed sammen. Det vil jeg gerne medvirke til, siger han. Hvis det lykkes Orla Hav at blive regionsformand, beholder han sin nuværende løn på 723.367 kroner årligt. Amtsdirektør Per Okkels ser også en risiko ved, at medlemmerne af regionsrådet bliver klart dårligere honoreret end politikerne i de nye byråd. - Det er bestemt ikke den rigtige vej at gå, hvis man ønsker et bredt rekrutteringsgrundlag. Hvis mulige kandidater kan se, at de risikerer at sætte penge til ved at gå ind i politik, er der da en vis sandsynlighed, at de springer fra, siger han. Ifølge Per Okkels kom amtsrådsforeningen med et udspil til en bedre honorering til medlemmerne af regionsrådet. Men indenrigsministeriet har valgt at fastsætte en lavere takst. - Det kunne godt lade sig gøre at lave en spændende styreform i de nye regioner. Men den forholdsvis beskedne honorering af arbejdet gør bestemt ikke den vanskelige opgave lettere.