EMNER

Også for offentligt ansatte

På Liberal Alliances initiativ blev justitsministeren i en forespørgselsdebat i sidste uge bedt om at redegøre for regeringens vurdering af ytringsfrihedens tilstand i Danmark samt redegøre for, hvordan regeringen vil sikre, at borgere i Danmark kan nyde godt af en udstrakt grad af personlig frihed, også for ansatte i den offentlige sektor.

Ansatte i den offentlige forvaltning er beskyttet af Grundlovens § 77 om frihed til at ytre sig. Offentlige ansatte kan som andre borgere blande sig i den samfundsmæssige debat og kan som udgangspunkt blande sig i forhold på det område, hvori de er ansat. Det skal understreges, at offentlige ansatte er underlagt tavshedspligt og har ikke ret til at udtale sig om personsager. De har ret og pligt til, at synliggøre for offentligheden om tilstande og uhensigtsmæssige arbejdsmetoder som bliver anvendt på deres arbejdsplads. Offentligheden skal informeres uden restriktioner. Kulturen i den offentlige sektor har altid været, at der ties om fejl og mangler og ledelsens totale mangel på kompetencer. Denne ældgamle kultur bliver ikke ændret, hvis alle fortsætter med at taler i krogene, men ingen tør ytre sig offentligt Eksemplerne er mange på, at ansatte er blevet fyret under påskud af manglende samarbejde eller at deres kompetencer er utilstrækkelige, hvis de har tilladt sig at kritisere ledelsen. Jeg undres stadig over at ledelsen ikke reflekterer på kritikken, men anvender magt til at få ansatte til at tie. I liberal Alliance mener vi, at det ikke nytter kun at tale om ytringsfriheden. Der skal handles og skabes bedre rammer for det frie ord og bedre vilkår for offentlige ansattes vilkår.