Orlovsordninger

Også for selvstændige

Landets 150.000 selvstændige skal på lige fod med lønmodtagerne have mulighed for at gå på barsel.

Det vil både styrke iværksætterkulturen og ligestillingen. Derfor vil Socialdemokraterne sammen med resten af regeringen nu nedsætte en barselsfond for selvstændige. Danmark har nemlig brug for flere kreative og innovative iværksættere, der kan skabe nye produkter, job og omsætning. Alle store danske eksporteventyr er startet med en god idé. Og heldigvis går mange unge rundt med gode ideer, men holder sig desværre tilbage, fordi selvstændiges vilkår på nogle områder er langt dårligere end lønmodtagernes. Derfor skal vi være med til at gøre det mere attraktivt at gå i gang med at starte sin egen virksomhed op. Især mange kvinder holder sig i dag fra at starte egen virksomhed op, fordi mulighederne for barsel er for ringe. Derfor gælder det om at sikre en bedre balance mellem arbejde og familieliv for selvstændige. Med en barselsfond for selvstændige vil det være muligt for flere små virksomheder at overleve, selvom ejeren går på barsel, samtidig med flere unge kvinder tør at give sig i kast med at starte egen virksomhed. Med vores forslag lægger vi op til, at alle selvstændige skal indbetale et fast bidrag mod til gengæld at kunne få refusion fra fonden under barsel. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen indkalder nu til forhandlinger, så barselsforliget fra 2006 kan udvides. Jeg håber, det lykkes at samle et bredt flertal for forslaget til gavn for iværksætterkulturen og ligestillingen.