Også glæde

FATTIGE:Jeg beklager, at fattigdomsdebatten er kommet til at handle om danskernes såkaldte krævermentalitet. Vi må ikke glemme, at der er reelle fattigdomsproblemer i Danmark. VK-regeringen indførte en række fattigdomsydelser, som har betydet, at nogle familier ikke går til tandlægen, at de ikke har råd til at købe fødselsdagsgaver, og at de undlader at betale deres husleje. Men der er imidlertid også grund til at glæde sig. Heldigvis har den nye regering taget fat om nældens rod og afskaffer allerede fra 2012-starthjælpen, introduktionsydelsen, 450-timersreglen, loftet over kontanthjælpen og loftet over børne- ungeydelsen.