Også læger må spare

De praktiserende lægers formand i Nordjylland, Kaj Bernth, omtaler (8.4.), at regionens udgifter til det almene lægeområde er højere end forventet i 2011, og at regionen burde have vidst det ved budgetlægningen i 2010.

Læger 12. april 2011 06:00

Kaj Bernth mener samtidig, at regionen skærer ind til benet over for lægerne modsat resten af landet. Som jeg læser formandens indlæg, så vil de praktiserende læger ikke deltage i samfundets behov for at skære ind til benet i en periode, og det kan jo ikke være sandt. Jeg mener, at det almene lægeområde må undergå samme samfundsmæssige prioritering som alle andre områder. Da regionen lagde budget i efteråret for 2011, satte vi de penge af, der på det tidspunkt så ud til at være nødvendigt til de praktiserende læger. Oveni i det har vi endda lagt et betydeligt beløb for, at der også var penge til at sikre betaling til lægerne for, at flere nordjyder går til lægen i 2011. Når det er sagt, ja, så er det rigtigt, at Regionsrådet i budgettet indarbejdede et sparekrav til det almene lægeområde - på linje med de skærpede krav, der er til hele det nordjyske sundhedsvæsen. Region Nordjylland vil nemlig være med til at sikre, at den samlede danske økonomi bringes på fode igen. Det har alle regioner sagt ja til som en del af den årlige økonomiske aftale med regeringen. Slår man op i regionens budget for 2011 ses at det samlede budget for Praksisområdet er vokset fra 1,330 mia. kr. i 2010 til i 1,395 mio. kr. i 2011, alt sammen når der er taget behørig højde for den almindelige pris- og lønudvikling. I Praksisbudgetter er der desuden afsat ca. 790 mio. kr., der er målrettet medicintilskud til borgerne. Kaj Bernth nævner en landsgennemsnitlig vækstprocent for praksisområdet på 4 procent. Ja, så er jeg da glad for at kunne regne efter på lommeregneren og nå frem til, at vi i Nordjylland har sat knap fem procent ekstra af, fra budget 2010 til budget 2011 netop på Praksisområdet. Og så kan det holdes op imod, at den samlede økonomiaftale dikterede, at en gennemsnitlig vækst for det samlede danske sundhedsvæsen skal holdes indenfor en vækst på 1,5 pct.. Alt i alt ser vi altså en bevidst opprioritering af det almene lægeområde. Jeg forstår, hvis formanden for de praktiserende læger synes, at det er en svær tid, hvor der må spares flere steder. Men det må vi alle deltage i, sådan at vi også kan udvikle vores sundhedsvæsen samtidig. Jeg oplever, at regionsrådet sætter tæring efter næring.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...