Også landmænd skal argumentere for deres sag

Lokalpolitik 21. marts 2007 05:00

PRODUKTION: Vi blev lidt rystede over dit læserbrev i sidste uge. Sammen med dig er vi meget optaget af den fremtidige udvikling i V. Hassing. Vi håber, vi kan diskutere dette uden antydninger af personlige angreb. Vi ønsker alle tre en god udvikling for byen. I foråret 2005 var der borgere på Hvolgården i V. Hassing, der blev opmærksomme på dine planer om udvidelse af din svineproduktion. De var bekymrede for, hvilken betydning det ville få på lugt og flueplage i villakvarteret. Derfor tog de initiativ til en underskriftindsamling om ønsket om en nærmere undersøgelse af miljøvirkningerne af din udvidelse, d.v.s. de ønskede en VVM–undersøgelse, hvilket amtet i første omgang mente var overflødigt. Underskriftsindsamlerne kom også forbi vores døre, og vi forstod udmærket, at vores naboer gerne ville have sagen bedre belyst. Vi nærede den samme bekymring og mente, at det var godt med en undersøgelse. Derfor skrev vi under. Heldigvis mente Naturklagenævnet også, at amtets afgørelse var forkert. Derfor har du, Hans Jørgen, endnu ikke fået den ønskede tilladelse. Vi tror, at du skal lære, at også landmænd skal argumentere kraftigt for at få en produktionstilladelse. Vi skal vide, hvilke konsekvenser det har på miljøet, når en landbrugsproduktion udvides. Det tror vi også er i landbrugets interesse. En henvisning til familietraditioner tæller ikke her. Verden har forandret sig. Det er snart to år siden, vi skrev under på dette ønske om en undersøgelse. Du må have tænkt grundigt over dette, siden du først reagerer efter to år. Vi står helt uforstående over for dit angreb på vores rolle i forbindelse med byggeriet ved Hovgårdsvej i V. Hassing. Vi mener ikke at have godkendt ”en lokalplan inden for det seneste år”, som du skriver. Ved at gå ind på vor nye kommunes hjemmeside får vi den oplysning, at lokalplanen er fra maj 1993. Da var den ene af os (Gert) end ikke med i byrådet, så han kan vel ikke bebrejdes den beslutning. Har du styr på de faktuelle forhold, Hans Jørgen? Vi er i den lykkelige si-tuation, at der sker en meget positiv udvikling i V. Hassing i øjeblikket. Derfor skal vi finde udviklingsmuligheder for byen. Vi mener, at byens udvikling er det primære. Derfor må vi være meget fremsynede, når vi giver tilladelser til fremtidige udvidelser af landbrugsproduktionen. Stederne må ikke ligge i vejen for byudviklingen. Det er vi meget optaget af og har været det i vores byrådsarbejde. Vi tror landmændene har samme interesse. Vi skal undgå konflikter. Derfor skal sagerne undersøges grundigt, inden de realiseres. Det sker heldigvis også her. Det tror vi, alle er enige om.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...